Grupy zorganizowane

Przyjmujemy zgłoszenia grup osób dorosłych i młodzieży licealnej. Konieczne jest wcześniejsze uzgodnienie terminu w Oddziale Usług Informacyjnych i Szkoleń: telefonicznie w godz. 8-15 (tel. 22 55 25 181, 22 55 25 159) lub mailowo informacja.buw@uw.edu.pl.
Prosimy o rezerwację terminów z miesięcznym wyprzedzeniem. W ostatnim tygodniu września i w październiku zwiedzanie BUW jest zawieszone, ze względu na odbywające się w tym czasie szkolenia studentów.

 

Początek wycieczki: przy wejściu głównym do Biblioteki

Czas trwania wycieczki: ok. 1 godz. 

Liczebność grupy: do 30 osób 

Ceny biletu grupowego: 50 zł