Zwiedzanie dla osób indywidualnych

Zapraszamy raz w miesiącu, zazwyczaj w pierwszy  wtorek miesiąca o godz. 14.30, tylko po uprzednim zgłoszeniu osób zainteresowanych. Zgłoszenia przyjmujemy do godz. 15 dnia poprzedzającego zwiedzanie, telefonicznie: (22) 55 25 181, 22 55 25 159 w godz. 8 – 15 lub na adres e-mail: informacja.buw@uw.edu.pl (przy braku zgłoszeń wycieczka nie odbędzie się). 

Początek wycieczki: przy wejściu głównym do biblioteki.

Czas trwania wycieczki: ok. 1 godz.

Cena biletu indywidualnego: 3 zł.

Terminy wycieczek w 2017 r.: 3 stycznia, 7 lutego, 7 marca, 11 kwietnia, 16 maja, 6 czerwca, 4 lipca, 1 sierpnia, 5 września, 7 listopada, 5 grudnia.

W ostatnim tygodniu września i w październiku zwiedzanie BUW jest zawieszone ze względu na prowadzone w tym czasie szkolenia studentów I roku.