Usługi reprograficzne

W BUW można korzystać z samoobsługowych urządzeń kopiujących (kserokopiarki, czytnikokopiarka, drukarki) lub z usług świadczonych przez Pracownię Reprograficzną.

Pracownia Reprograficzna wykonuje:

• odbitki kserograficzne (jednostronne)
• mikrofilmy pozytywowe i negatywowe
• wydruki komputerowe monochromatyczne i kolorowe w formatach A3 i A4 
• skanowanie
• nagrywanie na CD i DVD
• fotografie cyfrowe (format jpg i tif)

Uwaga!  Informujemy, że w Pracowni Reprograficznej nie będą już wykonywane kopie kserograficzne z mikrofilmów.
Za utrudnienia przepraszamy. 

Zlecenia (Wykazie opłat  tabela 2, pozycje 6-20) należy składać w pok. 204, od poniedziałku do piątku, w godz.10-15. Tam też będzie możliwy ich odbiór i dokonanie opłaty.
W pozostałych godzinach pracy Biblioteki zamówienia przyjmowane są w Czytelni Ogólnej.
Zamówienia mogą być również przesyłane pocztą na adres: Pracownia Reprograficzna, ul. Dobra 56/66, 00-312 Warszawa oraz e-mailem: reprobuw@uw.edu.pl , a płatności za wykonane usługi mogą być realizowane przelewami.

Odbitki z materiałów własnych pracowników UW mogą być wykonywane w drodze wyjątku, jeśli pozwala na to ilość zamówień, przy czym na usługi tego typu nie przysługuje zniżka.

Wykaz opłat

 

Szczegółowe zasady świadczenia usług reprograficznych:  
 
 1. Reprodukowanie materiałów bibliotecznych ze zbiorów BUW odbywa się z poszanowaniem prawa autorskiego i praw pokrewnych.  
 2. Biblioteka Uniwersytecka może udzielić osobom lub instytucjom jednorazowej licencji na publikację materiałów pochodzących z jej zbiorów na podstawie wypełnionego formularza, o ile nie stoi to w sprzeczności z prawem autorskim i prawami pokrewnymi.
 3. Udzielenie jednorazowej licencji w celach innych niż naukowe i dydaktyczne jest odpłatne i wynosi od 200,00 do 1000,00 zł. Wysokość opłaty ustala Dyrektor BUW, kierując sie wartością udostepnianego materiału oraz charakterem przedsięwzięcia.
 4. W przypadku reprodukowania na zamówienie obiektów ze zbiorów specjalnych BUW oraz występowania o udzielenie jednorazowej licencji na ich publikację obowiązuje wypełnienie specjalnego formularza, który może byc przesłany drogą elektroniczną do Oddziału Rozwoju Zasobów Elektronicznych (ORZE), Pracowni Reprograficznej: reprobuw@uw.edu.pl.
 5. W przypadku reprodukowania na zamówienie materiałów bibliotecznych ze zbiorów BUW oraz obiektów ze zbiorów specjalnych BUW do celów innych niz naukowe i dydaktyczne do kosztu usługi dolicza się opłate za udostępnienie tego materiału w wysokości od 100,00 do 500,00 zł. Wysokość opłaty ustala dyrektor lub kierownik właściwego gabinetu zbiorów specjalnych lub kierownik ORZE, kierując się wartością udostępnionego materiału i jego stanem zachowania.
 6. Z opłaty za udostępnienie materiałów bibliotecznych do reprodukowania są zwolnione archiwa, biblioteki i muzea, o ile cel zamówienia nie jest komercyjny. 
 7. Odbitki kserograficzne mogą być wykonywane bezpośrednio wyłącznie z książek i czasopism wydanych po 1918 r., o ile znajdują się one w dobrym stanie zachowania i nie przekraczają formatu A3 po rozłożeniu obiektu.
 8. Termin realizacji zależy od wielkości zamówienia i wraz z ostatecznym kosztem usługi jest każdorazowo określany przez pracowników ORZE. Standardowy termin realizacji usługi wynosi do 14 dni roboczych.
 9. Warunkiem przystąpienia do reprodukowania cymeliów i cennych zbiorów specjalnych, a także do realizacji zamówienia, którego szacunkowy koszt przekracza 200,00 złotych brutto, jest wniesienie przedpłaty w wysokosci 50% wartości zamówienia.
 10. Koszt reprodukowania materiału bibliotecznego ulega podwyższeniu o 50%, jeśli zamówienie wykonano w trybie ekspresowym (poza kolejnością).
 11. Na usługi wykonywane w ORZE przysługują następujące zniżki (nie dotyczą zamóień z materiałów własnych Zamawiającego):   
  a) 25% - pracownikom, studentom i doktorantom UW;  
  b) 25% - w przypadku zamówienia powyżej 150 skanów z jednego materiału bibliotecznego i w tym samym formacie oraz nie stwarzających trudności w obróbce;  
  c) 40% - za wykonanie kopii cyfrowej, jeśli BUW zdecyduje o włączeniu w zasoby elektronicznej biblioteki Uniwersytetu warszawskiego (e-bUW).
 12. Przy jednym zamówieniu zniżki nie łączą się.