Opłaty w Wypożyczalni i na stanowisku Zapisów od 1 września 2017 r.

Informujemy, że od 1 września 2017 r. płatności dokonywane na stanowisku Zapisów i w Wypożyczalni Miejscowej będzie można realizować tylko kartą.

Informujemy też, że karę za przetrzymane książki z BUW można opłacić przelewem na konto UW:
Uniwersytet Warszawski Bank Millenium S. A. - 69 11602202 0000 0000 6085 0087 z tytułu "Opłata za przetrzymanie książek z BUW".
Uwaga! Usunięcie zaległości z konta nastąpi dopiero po przekazaniu informacji o wpłacie od pełnomocnika kwestora UW (co następuje z pewnym opóźnieniem).

Przypominamy, że biblioteki wydziałowe pobierają opłaty na podstawie własnych regulaminów i/lub cenników. BUW nie pośredniczy w pobieraniu tych opłat.