Kurs Napisz z nami tekst naukowy
W semestrze letnim 2017 roku w pracownicy Oddziału Usług Informacyjnych i Szkoleń przeprowadzili pięć edycji kursu „Napisz z nami tekst naukowy”, podczas którego na wszystkich modułach przeszkolili ponad 1100 osób. W chwili obecnej przygotowywana jest nowa oferta szkoleniowa, która zostanie uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018. 

Tematyka szkoleń będzie skupiać się wokół takich zagadnień jak wyszukiwanie materiałów w e-zasobach UW (w tym materiałów w bazach dziedzinowych), prawo autorskie, przypisy i bibliografia (w tym menedżery bibliografii), wyszukiwanie informacji i ich selekcja, a także publikowanie, bibliometria i altmetria.

Zapraszamy do śledzenia strony internetowej Biblioteki i profilu na Facebooku, gdzie będą pojawiać się aktualne informacje o ofercie szkoleniowej.