Czasopisma w dostępie testowym

Wraz z wydawnictwem Emerald Publishing uruchomiliśmy dostęp testowy do wielodziedzinowej kolekcji czasopism

   

Zapraszamy do korzystania! 

 

Emerald Insight Journals – lista dostępnych tytułów dostępna jest na stronie wydawcy. Po wejściu do bazy sugerujemy zaznaczenie opcji Only content I have, by uzyskać dostęp do aktywnych tytułów. Lista kategorii / dziedzin widoczna po prawej stronie ekranu.

Czasopisma w dostępie czasowym do 24 czerwca.

  Dostęp z komputerów UW     Dostęp z komputerów domowych