Inne katalogi

 Multiwyszukiwarki i katalogi centralne bibliotek polskich

Centralne katalogi Biblioteki Narodowej

FIDKAR (multiwyszukiwarka dla komuterowych baz bibliotecznych)

KaRo (Katalog Rozproszony Polskich Bibliotek) 

•NUKAT (Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny)

•POLANKA (katalogi bibliotek anglistycznych)

 Katalogi online bibliotek polskich w układzie wg miast (link do portalu EBIB)

Wyszukiwarka bibliotek światowych

HPB  - (Heritage of the Printed Book Database) - tylko dla pracowników i studentów UW

Baza  Konsorcjum Europejskich Bibliotek Naukowych (CERL). Zawiera około 3 milionów rekordów  zbiorów specjalnych, w tym opisy starych druków, utworów muzycznych, map, atlasów, dokumentów życia społecznego, ikonografii i mikrofilmów książek wydanych przed 1830 rokiem.

Użytkownicy moga korzystać z bazy w  Czytelni Gabinetu Starych Druków w godzinach jej otwarcia (pon. – piątek 9.00-19.00).

WorldCat - wersja beta (bezpłatna) największego katalogu na świecie, zawiera ponad 60 mln opisów bibliograficznych książek, czasopism, publikacji multimedialnych.