Kurs "Napisz z nami tekst naukowy"

kurs Osoby zainteresowane rozwinięciem swoich umiejętności w zakresie przygotowywania i pisania publikacji naukowych, a szczególnie studentów, doktorantów i pracowników naukowych, zapraszamy do udziału w bezpłatnym kursie "Napisz z nami tekst naukowy".

Kurs składa się z następujących modułów:
Moduł 1. O kim, o czym? Czyli jak zdefiniować temat badawczy.
Moduł 2. Struktura pracy. Edycja i poprawność językowa tekstu naukowego.
Moduł 3. Źródła informacji i ich selekcja.
Moduł 4. Przypisy i bibliografia załącznikowa.
Moduł 5. Menedżery i generatory bibliografii. Krótki kurs obsługi Mendeleya.
Moduł 6. Jak pisać i publikować w zgodzie z prawem i etyką?

Można wziąć udział w całym kursie lub wybrać interesujące dla siebie moduły.

Podsumowując: w semestrze letnim 2017 r. przeprowadziliśmy pięć edycji kursu. Przeszkoliliśmy na nich ponad dziewięćset osób.
Na kolejne zajęcia zapraszamy po wakacjach. Wkrótce ogłosimy nowe terminy zajęć.

Tymczasem do końca czerwca proponujemy organizację kursu dla grup zorganizowanych (studenci, doktoranci, pracownicy UW) na wydziałach lub w BUW. 

Zgłoszenia zawierające propozycje terminów zajęć i wybrane moduły prosimy przesyłać na adres: informacja.buw@uw.edu.pl.

 

Na kursie omawiane są następujące zagadnienia: organizacja warsztatu naukowego, formułowanie tematu badawczego, wyszukiwanie i selekcja informacji naukowej, zarządzanie bibliografią i tworzenie cytowań, sprawna edycja tekstu, zasady poprawności językowej, zagadnienia własności intelektualnej i publikacji tekstu naukowego.

  Plan modułów 

Moduł
Tematy
Czas   
 Moduł 1

 Formułowanie tematu badawczego. Konkretyzacja przedmiotu badań. Dobór metodologii.
 Praca dyplomowa (rodzaje).

 90 min. 
 Moduł 2
 Struktura pracy dyplomowej.  Edycja tekstu.  Wstęp do zasad poprawności językowej.

 90 min.
 Moduł 3
 Źródła informacji i ich selekcja – podstawy.
 Zaloguj się do wiedzy. E-zbiory w sieci UW.
 Wyszukiwanie literatury do prac z zakresu: nauk historycznych, nauk ścisłych, prawa, filologii.

 45 min.
 60 min.
 90 min.
 Moduł 4
 
 Przypisy i bibliografia załącznikowa.

 75 min. 
 
 Moduł 5
 Mendeley – menedżer bibliografii  90 min.
 Moduł 6  
 Jak pisać (i publikować) w zgodzie z prawem i etyką?

 90 min.


Metoda pracy
Metoda podająca (wykład informacyjny) oraz w przypadku niektórych modułów metody praktyczne (zajęcia warsztatowe z użyciem komputerów).
Po zakończeniu warsztatów wydajemy certyfikaty, a także oferujemy indywidualne konsultacje z zagadnień przedstawionych na kursie.