Moduł 6. Jak pisać i publikować w zgodzie z prawem i etyką?
modul6
Prowadząca: Anna Książczak-Gronowska - absolwentka podyplomowych studiów Ochrona Własności Intelektualnej zorganizowanych przez Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii UW, pracuje w BUW w Oddziale Usług Informacyjnych i Szkoleń, jest redaktorką Repozytorium UW.
  
Moduł omawia prawne aspekty przygotowywania i opublikowania tekstu naukowego. Podczas wykładu zostaną zaprezentowane podstawowe pojęcia prawa autorskiego (utwór, prawa osobiste i majątkowe, dozwolony użytek), status prawny autora, prawo cytatu i  odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich (plagiat). Druga część zajęć poświęcona jest publikacji tekstu, zwłaszcza analizie zapisów zawartych w umowach przesyłanych przez wydawców.
 
Po ukończonym Module 6 kursant:
  • jest wprowadzony w podstawowe zagadnienia prawa autorskiego,
  • zna status swojej pracy dyplomowej z punku widzenia polskiego prawa autorskiego,
  • potrafi cytować i korzystać z utworów innych autorów bez popełniania plagiatu,
  • wie na czym polega otwarty dostęp do publikacji naukowych,
  • potrafi zastosować licencje Creative Commons,
  • wie na co zwrócić uwagę przy podpisywaniu umowy z wydawnictwem.
Zgłoszenia: 
e-mail: informacja.buw@uw.edu.pl, tel.: 22 55 25 159

Dla grup zorganizowanych istnieje możliwość przeprowadzenia kursu w innych terminach i lokalizacjach (np. na wydziałach).
 
Zobacz także:
Moduł 2. Struktura pracy. Edycja i poprawność językowa tekstu naukowego. 
Moduł 3. Źródła informacji i ich selekcja. 
Moduł 4. Przypisy i bibliografia załącznikowa. 
Moduł 5. Menedżery i generatory bibliografii. Krótki kurs obsługi Mendeleya.