Moduł 5. Menedżery i generatory bibliografii. Krótki kurs obsługi Mendeleya
modul5
Prowadzące:
Zuza Wiorogórska, doktor nauk o informacji i komunikacji, bibliotekarka, językoznawczyni, redaktorka, recenzentka. Aktywna członkini bibliotekarskich i informatologicznych stowarzyszeń polskich i międzynarodowych. Uważa, że nie warto tracić czasu i nerwów na ręczne sporządzanie fiszek, dlatego z pasją propaguje narzędzia do automatycznego zarządzania bibliografią.
Maja Bogajczyk - pracownik w Oddziale Usług Informacyjnych i Szkoleń.  Informator dziedzinowy z zakresu geografii, nauk matematycznych, przyrodniczych  i stosowanych.  W oddziale odpowiedzialna za bibliometrię. Doktorantka w Instytucie Historii Nauk PAN.  
 
Moduł 5 stanowi uzupełnienie treści Modułu 4 (Przypisy i bibliografia), ale jednocześnie jest samodzielnym kursem, na którym przedstawiona zostanie zasada działania wybranego menedżera bibliografii (Mendeley). Kurs ma formę warsztatów, na których zostaną omówione następujące zagadnienia: instalacja menedżera, importowanie plików do programu, praca z kolekcjami, cytowanie przy użyciu programu, Mendeley jako narzędzie pracy grupowej. Kurs jest przeznaczony dla wszystkich, którzy chcieliby ułatwić sobie zarządzanie bibliografią w trakcie pisania prac naukowych.

Po ukończonym Module 5 kursant:
  • poznaje zasadę funkcjonowania wybranego menedżera bibliografii,
  • potrafi zarządzać, organizować, cytować i dzielić się publikacjami, zgromadzonymi na potrzeby własnej pracy naukowej.
Zgłoszenia: 
e-mail: informacja.buw@uw.edu.pl, tel.: 22 55 25 159

Dla grup zorganizowanych istnieje możliwość przeprowadzenia kursu w innych terminach i lokalizacjach (np. na wydziałach).
 
Zobacz także:
Moduł 1. O kim, o czym? Czyli jak zdefiniować temat badawczy. 
Moduł 2. Struktura pracy. Edycja i poprawność językowa tekstu naukowego. 
Moduł 3. Źródła informacji i ich selekcja. 
Moduł 4. Przypisy i bibliografia załącznikowa.