Moduł 4. Przypisy i bibliografia załącznikowa
modul4Prowadząca:
Anna Gimlewicz – absolwentka informacji naukowej i bibliotekoznawstwa UMCS w Lublinie, pracuje w BUW w Oddziale Usług Informacyjnych i Szkoleń jako informator dziedzinowy z zakresu bibliotekoznawstwa i dzieł treści ogólnej, zajmuje się przygotowywaniem spisów bibliograficznych, m.in.  publikacji o BUW, publikacji pracowników BUW.
 
Moduł jest przeznaczony dla osób, które chcą szczegółowo poznać zagadnienia tworzenia bibliografii i przypisów w tekstach naukowych. Prowadząca omówi najpopularniejsze style (systemy) cytowań i rolę jaką odgrywa dobór stylu w tworzeniu bibliografii załącznikowej. W czasie kursu zostaną także omówione wymagania dotyczące pracy dyplomowej w zakresie przypisów i bibliografii.
Moduł 4 jest przeznaczony dla wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat bibliografii i przypisów, które są niezbędnym elementem każdego tekstu naukowego.
 
Po ukończonym module 4 kursant:
  • zna wymagania dotyczące przypisów i bibliografii w pracach naukowych,
  • zna różne style cytowań bibliograficznych,
  • potrafi cytować w tekście różne typy dokumentów (dźwiękowe, graficzne, ikonograficzne, kartograficzne, oglądowe, piśmiennicze, audiowizualne, muzyczne, wydawnictwa ciągłe, wydawnictwa zwarte, dokumenty niesamoistne wydawniczo, serie).
Zgłoszenia: 
e-mail: informacja.buw@uw.edu.pl, tel.: 22 55 25 159

Dla grup zorganizowanych istnieje możliwość przeprowadzenia kursu w innych terminach i lokalizacjach (np. na wydziałach).
 
Zobacz także:
Moduł 1. O kim, o czym? Czyli jak zdefiniować temat badawczy. 
Moduł 2. Struktura pracy. Edycja i poprawność językowa tekstu naukowego. 
Moduł 3. Źródła informacji i ich selekcja. 
Moduł 5. Menedżery i generatory bibliografii. Krótki kurs obsługi Mendeleya.