Moduł 2. Struktura pracy. Edycja i poprawność językowa tekstu naukowego
modul2Prowadząca: 
Magdalena Kokosińska - absolwentka filologii polskiej na UŁ i studiów podyplomowych Nowe technologie w edytorstwie na UWr.  Pracuje w BUW w Oddziale Usług Informacyjnych i Szkoleń jako informator dziedzinowy; administrator fanpage'a BUW na Facebooku.
 
 
 
Moduł 2 jest przeznaczony dla wszystkich, którzy chcą poznać lub przypomnieć sobie podstawowe zasady edycji tekstów i przydatne funkcje edytora tekstów. Na kursie zostaną także omówione zagadnienia stylu pisania, rola poprawności językowej w tekstach naukowych i zasady korekty tekstu. 
Bardzo przydatnym elementem kursu jest też część poświęcona strukturze pracy dyplomowej. Omówione tu zostaną wzory prac obowiązujące na UW, a także wewnętrzna budowa takiego tekstu. 
Moduł 2 jest przeznaczony dla wszystkich zainteresowanych zagadnieniami poprawności formalnej i językowej tekstów naukowych. Szczególnie powinien zainteresować osoby przygotowujące prace dyplomowe (licencjackie, magisterskie bądź doktoraty).

Po ukończonym module 2 kursant:
  • potrafi sprawnie edytować tekst,
  • zna zasady poprawności językowej i korekty tekstów, 
  • potrafi skonstruować plan pracy dyplomowej, zgodnie z wzorami obowiązującymi na UW,
  • otrzyma dodatkowo pakiet zawierający ogólne zasady edycji i struktury tekstu.

Zgłoszenia: 
e-mail: informacja.buw@uw.edu.pl, tel.: 22 55 25 159

Dla grup zorganizowanych istnieje możliwość przeprowadzenia kursu w innych terminach i lokalizacjach (np. na wydziałach).
 
Zobacz także:
Moduł 1. O kim, o czym? Czyli jak zdefiniować temat badawczy. 
Moduł 3. Źródła informacji i ich selekcja. 
Moduł 4. Przypisy i bibliografia załącznikowa. 
Moduł 5. Menedżery i generatory bibliografii. Krótki kurs obsługi Mendeleya. 
Moduł 6. Jak pisać (i publikować) w zgodzie z prawem i etyką?