Nowy projekt realizowany w BUW
logo MKiDN

W 2016 roku Fundacja na rzecz Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego "Universitatis Varsoviensis" oraz Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie realizują projekt Uzupełnianie wyposażenia Pracowni Oddziału Ochrony i Konserwacji Zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Projekt przewiduje zakup maszyny do uzupełniania ubytków masą papierniczą oraz podświetlanej nadstawki ssącej.
Projekt jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Film promocyjny dotyczący projektu Uzupełnianie wyposażenia Pracowni Oddziału Ochrony i Konserwacji Zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. 

Pracownia na co dzień wykonuje działania z zakresu konserwacji obiektów na podłożu papierowym, skóry zabytkowej, pergaminu. Realizacja projektu pozwoli wzbogacić Pracownię o nowe urządzenia, dzięki którym zatrudnieni w oddziale wykwalifikowani specjaliści będą mogli dokładniej badać i konserwować bezcenne obiekty historyczne i artystyczne.