Porządek rzeczy, czyli jak sporządzać przypisy i bibliografię załącznikową

Porządek rzeczy, czyli jak sporządzać przypisy i bibliografię załącznikową - prezentacja i elementy warsztatu.

Prowadzący: Anna Gimlewicz.

Termin: poniedziałek, środa w godz. 11.00 - 12.30.

Czas: 90 min.

Szkolenie przeznaczone jest dla studentów i pracowników naukowych - wszystkich, którzy są zobligowani do przygotowania odpowiedniego aparatu informacyjnego, m.in. przypisów i bibliografii oraz zastosowania ich we własnych pracach - dyplomowych, magisterskich i naukowych. 

Po szkoleniu uczestnik:

  • będzie potrafił rozróżnić typy dokumentów,
  • będzie umiał wybrać odpowiedni dla swojej dziedziny i/lub zgodny z zaleceniami promotora styl bibliograficzny,
  • będzie potrafił poprawnie sporządzić przypisy i bibliografię na potrzeby swojej pracy,
  • pozna programy do zarządzania danymi bibliograficznymi (menedżery i generatory bibliografii).
Zgłoszenia przyjmujemy na adres: informacja.buw@uw.edu.pl  bądź telefonicznie: 22 55 25 178 lub 55 25 179.