Legalnie do celu - o prawie autorskim w nauce

Legalnie do celu - o prawie autorskim w nauce - wykład z prezentacją.

Prowadzący: Magdalena Kokosińska.

Termin: wtorek lub piątek w godz. 14.00 - 15.30.

Czas: 90 min.

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich, którzy z racji swojej pracy lub studiów tworzą prace, referaty, prezentacje itp., w których wykorzystują cudze utwory. W szczególności szkolenie kierowane jest do studentów, wkraczających dopiero w świat nauki. 

Podczas szkolenia uczestnik:

  • dowie się, czym jest utwór i jak jest chroniony, jakie są zasady korzystania z cudzych utworów, jak oznaczać autorstwo utworów, cytować,
  • dowie się, kiedy można korzystać z utworu bez zgody twórcy i w jakim zakresie,
  • pozna licencje Creative Commons,
  • pozna zagadnienie kradzieży własności intelektualnej (plagiatu). 
Zgłoszenia przyjmujemy na adres: informacja.buw@uw.edu.pl  bądź telefonicznie: 22 55 25 178 lub 55 25 179.