Jak sobie poradzić z listą lektur?

Jak sobie poradzić z listą lektur? - prezentacja i warsztaty z wykorzystaniem tradycyjnych i elektronicznych źródeł informacji.

Prowadzący: Alina Cywińska.

Termin: poniedziałek, środa w godz. 14.00 - 15.30.

Czas: 90 min.

Szkolenie przeznaczone jest dla studentów kierunków humanistycznych wszystkich roczników, a zwłaszcza polonistów.

Po szkoleniu student będzie potrafił:

  • odróżnić opis bibliograficzny książki od opisu artykułu w czasopiśmie lub rozdziału w książce,
  • wyszukać potrzebne teksty z listy lektur (zarówno w wersji paierowej, jak i elektronicznej), wykorzystując pomoce oferowane przez BUW. 
Zgłoszenia przyjmujemy na adres: informacja.buw@uw.edu.pl  bądź telefonicznie: 22 55 25 178 lub 55 25 179.