Nabytki BUW

Opisy bibliograficzne wraz ze zdjęciami okładek wybranych książek, które wpłynęły do BUW w ciągu ostatnich miesięcy.