Gabinet Zbiorów XIX w.
Tel. (22) 55 25 810, e-mail: gabxix.buw@uw.edu.pl