Gabinet Starych Druków

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 9-19
tel.: (22) 55-25-772, 55-25-761, e-mail: stdruk.buw@uw.edu.pl

Gabinet Starych Druków BUW (od utworzenia w 1949 do 1996 roku zwany Oddziałem Starych Druków) gromadzi publikacje z XV–XVIII wieku. Zbiory liczą ponad 130.000 woluminów książek i broszur, w tym 5000 czasopism i kalendarzy. Stopniowo przejmowane są – jako depozyt – stare druki z bibliotek wydziałowych i instytutowych Uniwersytetu Warszawskiego.

Jest to jedna z większych kolekcji książki zabytkowej w Polsce. Towarzyszy jej księgozbiór podręczny zawierający prawie 6000 tomów, a wśród nich monografie z zakresu dziejów książki i bibliotek oraz nauk pomocniczych historii.

Księgozbiór jest stale uzupełniany. Przy nabywaniu starych druków istotne znaczenie ma ich proweniencja, ponieważ dąży się do kompletowania księgozbiorów historycznych.

Do podstawowych zadań Gabinetu Starych Druków, oprócz gromadzenia, należy przechowywanie, konserwacja i mikrofilmowanie zbiorów, a także ich naukowe opracowanie ze szczególnym uwzględnieniem badań proweniencyjnych. Podejmowane są prace edytorskie zmierzające m. in. do wydania katalogu druków XVI wieku wraz z całym aparatem źródłowym oraz albumów superekslibrisów. Prowadzona jest także działalność informacyjna i dydaktyczna jak np.: pokazy i prelekcje dla zainteresowanych grup użytkowników oraz wystawy cymeliów. Stare druki wypożycza się na ekspozycje organizowane w kraju i zagranicą.