Regulaminy i inne przepisy obowiązujące w BUW

  Regulamin Systemu Biblioteczno-Informacyjnego UW  obowiązujący od 1 października 2012 r. (przyjęty uchwałą Senatu UW nr 549)

  Regulamin udostępniania zbiorów obowiązujący od 1 października 2012 r. (stanowi załącznik do regulaminu Systemu Biblioteczno-Informacyjnego UW)


Zasady korzystania ze zbiorów specjalnych BUW obowiązujące od 1 października 2012 r.

  Zasady korzystania z kabin pracy indywidualnej

 Zasady korzystania z kabin pracy indywidualnej przez studentów Uniwersytetu Warszawskiego

  Zasady udostępniania zbiorów w Czytelni Ogólnej

  Dokumenty niezbędne do zapisu do Biblioteki

  Przepisy porządkowe

  Zasady udostępniania skrytek samoobsługowych znajdujących się w szatniach

  Zasady korzystania z komputerów w BUW

  Regulamin udostępniania zbiorów w bibliotekach Systemu Wypożyczeń Międzywydziałowych UW

-----