Biblioteki cyfrowe
e-BUW e-biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego
Federacja Bibliotek Cyfrowych Federacja Bibliotek Cyfrowych (w jednym miejscu mozliwość przeszukiwania ponad 100 polskich bibliotek cyfrowych (książki i czasopisma)
e-Kolekcja Czasopism Polskich e-Kolekcja Czasopism Polskich - 27 tytułów polskich czasopism (stan na XI 2011) , m.in. Skamander, Merkuriusz Polski, Przegląd Sportowy. Projekt BUW i Biblioteki Narodowej.
Cyfrowa Biblioteka Druków Ulotnych Cyfrowa Biblioteka Druków Ulotnych Polskich i Polski Dotyczących z XVI, XVII i XVIII Wieku
Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej - klasyka literatury polskiej (proza i poezja).
Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona - książki, czasopisma, fotografie i inne zbiory, których oryginały znajdują się w Bibliotece Narodowej
portal EBIB projekty narodowe, wyższych uczelni, bibliotek, regionalne i dziedzinowe. Zawiera także linki do artykułów na temat bibliotek wirtualnych. (link do portalu EBIB, z zakładki Serwisy należy wybrać odpowiednią kategorię)
Europeana Europeana - wyszukuje e-zasoby europejskich bibliotek, muzeów, archiwów itd.
Zasoby cyfrowe Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu

Baza zawiera dokumenty z lwowskich archiwów ossolińskich (m. in. archiwa czołowych polskich rodzin magnackich) oraz wybrane rękopisy zgromadzone we Wrocławiu.

mbc Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa - kolekcja Varsavianów i Mazovianów, tworzona przez
Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy – Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego we współpracy z bibliotekami publicznymi województwa mazowieckiego oraz bibliotekami dzielnicowymi w Warszawie.