Cytowania
  • Gdzie sprawdzić? 

Cytowania zasadniczo sprawdzamy w bazach:

1) ISI Web of Knowledge 

 2) Scopus 
  • Pomoce

Pomoce do ISI Web od Knowledge:

 

Pomoce do Scopus