Wypożyczalnia Międzybiblioteczna

Wypożyczalnia znajduje się na poziomie 1, w pok. 136, przy dziedzinie G-GF Q R-V - geografia, nauki matematyczne, przyrodnicze i stosowane 

Godziny otwarcia: poniedziałek - czwartek: 9-15, piątek: 11-18

Kontakt: tel. 22 55 25 209, e-mail: wyp.buw@uw.edu.pl

Sprowadzanie i udostępnianie  materiałów z innych bibliotek

Jeżeli jesteś pracownikiem lub studentem UW, możemy sprowadzić dla Ciebie książkę spoza Warszawy (z bibliotek krajowych lub zagranicznych). Z bibliotek krajowych sprowadza się wyłącznie materiały, których nie ma w bibliotekach warszawskich, a z bibliotek zagranicznych - te, których nie posiadają biblioteki krajowe i które nie są dostępne w wersji elektronicznej w sieci UW.

Zamówienia studentów powinny być zaopatrzone w podpis opiekuna naukowego potwierdzający konieczność sprowadzenia materiału bibliotecznego.

Koszty sprowadzania materiałów określa Wykaz opłat. Sprowadzone książki udostępniane są w czytelni BUW.

•  SUBITO- Zamawianie artykułów z czasopism (usługa odpłatna)

• Wypożyczanie zbiorów własnych innym bibliotekom

BUW wypożycza zbiory własne bibliotekom zamiejscowym krajowym i zagranicznym na okres 30 dni.

Wypożyczaniu międzybibliotecznemu nie podlegają:
- materiały biblioteczne niewypożyczane zgodnie z § 6 pkt. 4 Regulaminu udostępniania zbiorów BUW oraz niezbędne w procesie dydaktycznym UW,
- materiały biblioteczne wydane w dużym formacie.

Zamiast wypożyczenia oryginału BUW może wykonać jego dokument wtórny na koszt zamawiającego z poszanowaniem prawa autorskiego.

•  Podstawowe zasady realizacji zamówień międzybibliotecznych:

Niezrealizowane rewersy jednorazowe są odsyłane do biblioteki zamawiającej z podaniem przyczyny niewykonania zamówienia.
Niezrealizowane rewersy okrężne są przesyłane do innych bibliotek.
Koszty wysłania zamówionych materiałów bibliotecznych drogą pocztową opłaca BUW, koszty przesyłki zwrotnej - strona zamawiająca.

Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc do Wypożyczalni Międzybibliotecznej.