Księgozbiór dydaktyczny

Wypożyczanie tylko dla studentów UW.

Kontakt:  mgr Agata Mickiewicz, tel.: 22 55 25 384, e-mail: a.mickiewicz@uw.edu.pl

Książki wchodzące w skład Księgozbioru Dydaktycznego to podręczniki, skrypty, lektury obowiązkowe, zalecane i uzupełniające dla wszystkich kierunków studiów prowadzonych na UW, gromadzone w wielu egzemplarzach. Są one oznaczone białą naklejką i sygnaturą rozpoczynającą się literą „W”. Zasady korzystania z nich na miejscu są takie same jak dla pozostałej części zbiorów w Wolnym Dostępie.

Do wypożyczania poza Bibliotekę upoważnieni są studenci i wolni słuchacze UW studiów stacjonarnych, wieczorowych, zaocznych oraz słuchacze studiów podyplomowych i doktoranckich na podstawie karty bibliotecznej wydanej przez Wypożyczalnię Miejscową. Rejestracji wypożyczeń można dokonać w Wypożyczalni Miejscowej. 

Uwaga!
Książka, której nie ma na półce, może być aktualnie czytana przez innego użytkownika. Książki nie czytane są w miarę możliwości odstawiane na bieżąco przez naszych magazynierów.