Informacje o Wolnym dostępie

Biblioteka zapewnia swobodny dostęp do części zbiorów – książek i czasopism, usytuowanych w otwartym magazynie z miejscami do pracy. Zbiory ułożone są dziedzinami według klasyfikacji Biblioteki Kongresu w Waszyngtonie (KBK). Znajdują się tu w większości książki wydane od 1980 roku, z zastosowaniem pewnych ograniczeń, oraz inne, wydane wcześniej, stanowiące kanon dla poszczególnych dyscyplin nauki. Do nich dołączono najczęściej wykorzystywane czasopisma (ułożone alfabetycznie na początku każdej szerokiej dziedziny).

Zbiory zgrupowano w ośmiu szerokich dziedzinach na dwóch poziomach gmachu BUW :

 Oznaczenie  dziedziny

dziedzina  Lokalizacja w BUW 
 P  język, literatura  poziom 1
 B L  filozofia, psychologia, religia, oświata  poziom 1
 AM  C  D-F  GN700-875  nauki historyczne  poziom 1
 G-GF  Q  R-V  geografia, nauki matematyczne, przyrodnicze i stosowane  poziom 1
 K  J  prawo, nauki polityczne  poziom 2
 H GN1-673 GR-GV  nauki społeczne, antropologia  poziom 2
 M  N  muzyka, architektura, sztuki piękne  poziom 2
 A  Z  dzieła treści ogólnej (encyklopedie, informatory) bibliotekoznawstwo

poziom 2 (Czytelnia Ogólna

Bardziej szczegółowy podział klasyfikacji znajdziesz na stronach poszczególnych dziedzin

Książki oznaczone są kolorowymi naklejkami, na których umieszczona jest sygnatura WD (zapis alfanumeryczny, zaczynający się zawsze od litery oznaczającej dziedzinę, np.

BD233 .T37 1991

PQ8180.17.A73 A8165 1994

Niebieska naklejka oznacza, że książka może być wypożyczona do domu.
Czerwona naklejka (lub czerwona kropka) oznacza, że dana pozycja przeznaczona jest do czytania wyłącznie na miejscu.

W Wolnym Dostępie Czytelnicy sami biorą książki z regałów (bez konieczności wypełniania rewersów). Po przeczytaniu – odkładają je na specjalne wózki umieszczone w dziedzinach (nie mogą samodzielnie odkładać książek na półki).

W Wolnym Dostępie na poziomie 2 znajduje się także Księgozbiór Dydaktyczny. Książki z tego księgozbioru wypożycza się wyłącznie studentom UW.