Inne katalogi on-line na UW

Multiwyszukiwarka FIDKAR UW (katalogi bibliotek UW i wybranych bibliotek polskich i zagranicznych)

• Biblioteka Wydziału Filozofii i Socjologii (HORIZON)
   Katalog

• Biblioteka Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych (MAK)
   Katalog 

• Biblioteka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej (MAK)
   Katalog

• Biblioteka Instytutu Filologii Klasycznej (MAK)
   Katalog
 

Biblioteka im. Jana Baudouina de Courtenay - Wydział Polonistyki UW (MAK)
(poprzednia nazwa: Biblioteka Instytutu Języka Polskiego im. Jana Baudouina de Courtenay)
   Katalog książek
   Katalog czasopism
   Katalog nowości

• Biblioteka Instytutu Literatury Polskiej i Instytutu Kultury Polskiej (MAK)
   Katalog

• Biblioteka Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej (MAK)
   Katalog

• Biblioteka Ośrodka Kultury Francuskiej (QuickBook)
   Katalog

• Biblioteka Instytutu Anglistyki (MAK)
• Biblioteka Ośrodka Studiów Amerykańskich (MicroVTLS/MAK)
• Biblioteka Ośrodka Studiów Brytyjskich (MAK)
• Biblioteka Uniwersyteckiego Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego (MAK)
   POLANKA - Katalog Bibliotek Anglistycznych

Biblioteka Centrum Studiów Latynoamerykańskich UW
   Katalog