Współpraca BUW

Członkostwo BUW w stowarzyszeniach międzynarodowych:     

 

 logo CERL CERL - Consortium of European Research Libraries  
   IAML- International Association of Music Libraries
 icam.jpg  ICAM - International Confederation of Architectural Museums
 IFLA - International Federation of Library Associations and Institutions
 liber.jpg  LIBER - Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche

Współpraca BUW:

 

archeologiaf.jpg    Fundacja Archeologia Fotografii

 

  Platforma dla konsorcjum polskich bibliotek naukowych