Struktura organizacyjna

Dyrektor: dr hab. Jolanta Talbierska
tel. 22 55 25 660
fax 22 55 25 659
e-mail buw@uw.edu.pl

Wicedyrektor ds. Systemu biblioteczno-informacyjnego UW: mgr Roman Tabisz
tel. 22 55 25 660
fax 22 55 25 659
e-mail r.tabisz@uw.edu.pl

Wicedyrektor ds. Informacji Naukowej i Zasobów Elektronicznych: mgr Anna Pełka
tel. 22 55 25 660
fax 22 55 25 659
e-mail a.pelka@uw.edu.pl

Wicedyrektor ds. Administracyjnych i Finansowych: mgr Renata Gierak
tel. 22 55 25 060
fax 22 55 25 659
e-mail r.gierak@uw.edu.pl  

Sekretariat Dyrekcji
lic. Adelina Idzikowska
tel. 22 55 25 660
fax 22 55 25 659
e-mail buw@uw.edu.pl 

Oddział Administracyjny
Kierownik: Jolanta Durka
tel. 22 55 25 665
e-mail jdurka@uw.edu.pl

Pełnomocnik Kwestora
mgr Wioletta Zagrodzka
tel. 22 55 25 667
e-mail w.zagrodzka@uw.edu.pl

Oddział Promocji, Wystaw i Współpracy
Kierownik: mgr Zofia Kajczuk
tel. 22 55 25 309
e-mail z.kajczuk@uw.edu.pl
e-mail promocja.buw@uw.edu.pl

Oddział Projektów Celowych i Funduszy Zewnętrznych
Kierownik: mgr Anna Wołodko
tel. 22 55 25 650
e-mail a.wolodko@uw.edu.pl   

Oddział Usług Informacyjnych i Szkoleń
Kierownik: mgr Anna Książczak-Gronowska 
tel. 22 55 27 139

Informatorium
tel. 22 55 25 178, 55 25 179
e-mail informacja.buw@uw.edu.pl 

Oddział Rozwoju Zasobów Elektronicznych
Kierownik: mgr Grzegorz Kłębek
tel. 22 55 27 144
e-mail g.klebek@uw.edu.pl

Elektroniczna biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego (e-bUW)
tel. 22 55 27 144
e-mail ebuw@uw.edu.pl

Pracownia reprograficzna
tel. 22 55 25 409
e-mail reprobuw@uw.edu.pl 

Oddział Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów
Kierownik: mgr Barbara Chmielewska
tel. 22 55 25 064, 
tel. 22 55 25 066, 22 55 25 061
fax 22 55 25 059
e-mail b.chmielewska@uw.edu.pl
e-mail gromadzenie.buw@uw.edu.pl

Oddział Opracowania Zbiorów
p. o. Kierownika: mgr Justyna Koziak
tel. 22 55 25 260 
e-mail justyna.koziak@uw.edu.pl
tel. 22 55 25 303 (Opracowanie bibliograficzne)
tel. 22 55 25 286 (Język haseł przedmiotowych KABA)
tel. 22 55 25 297 (Klasyfikacja Biblioteki Kongresu)
tel. 22 55 25 301 (Inwentarze)

Oddział Wydawnictw Ciągłych
Kierownik: mgr Ewa Rejmer
tel. 22 55 25 450
e-mail erejmer@uw.edu.pl
tel. 22 55 25 469 (Gromadzenie)
tel. 22 55 25 457 (Opracowanie)

Oddział Przechowywania Zbiorów
Kierownik: mgr Wojciech Nowak
tel. 22 55 25 120
e-mail w.nowak@uw.edu.pl

Magazyn
tel. 22 55 25 121, 55 25 124
poziom 0

Kuponoteka
tel. 22 55 25 263

Oddział Kontroli i Selekcji Zbiorów
Kierownik: mgr Joanna Chełstowska
tel. 22 55 25 293
e-mail j.chelstowska@uw.edu.pl

Oddział Udostępniania
Kierownik: mgr Artur Wrzochalski
tel. 22 55 25 837
e-mail awrzochalski@uw.edu.pl 

Wypożyczalnia Miejscowa
tel. 22 55 25 167

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna
tel. 22 55 25 209
e-mail wyp.buw@uw.edu.pl 

Samodzielne stanowisko ds. obsługi użytkowników BUW
mgr Elżbieta Petrović, mgr Agata Mickiewicz
tel. 22 55 25 182 lub 22 55 25 384
e-mail wypoz.buw@uw.edu.pl

Gabinet Rycin
Kierownik: dr hab. Jolanta Talbierska
tel. 22 55 25 836 (poniedziałki)
tel. 22 55 25 660 (sekretariat)
e-mail j.m.talbierska@uw.edu.pl

Czytelnia
tel. 22 55 25 830
e-mail gabryc.buw@uw.edu.pl

Gabinet Starych Druków
Kierownik: mgr Halina Mieczkowska
tel. 22 55 25 760
e-mail
h.mieczkowska@uw.edu.pl

Czytelnia
tel. 22 55 25 761
e-mail 
stdruk.buw@uw.edu.pl

Gabinet Rękopisów
Ewa Piskurewicz
tel. 22 55 25 902 
e-mail e.piskurewicz@uw.edu.pl

Czytelnia
tel. 22 55 25 900
e-mail rps.buw@uw.edu.pl 

Gabinet Zbiorów Muzycznych
Kierownik: mgr Piotr Maculewicz
tel. 22 55 25 740
e-mail p.maculewicz@uw.edu.pl

Czytelnia
tel. 22 55 25 745
e-mail muz.buw@uw.edu.pl

Archiwum Kompozytorów Polskich XX w.
tel. 22 55 25 746

Gabinet Zbiorów XIX wieku
Kierownik: mgr Zbigniew Olczak
tel. 22 55 25 810
e-mail zbigniew.olczak@uw.edu.pl
e-mail gabxix.buw@uw.edu.pl

Gabinet Dokumentów Życia Społecznego
p. o. Kierownika: mgr Matylda Filas
tel. 22 55 25 720
e-mail
m.filas@uw.edu.pl
e-mail dzs.buw@uw.edu.pl 

Gabinet Zbiorów Kartograficznych 
mgr Małgorzata Bandzo-Antkowiak
tel. 22 55 25 885
e-mail gabkart.buw@uw.edu.pl

Oddział Ochrony i Konserwacji Zbiorów
Kierownik: Ewa Urzykowska
tel. 22 55 25 005
e-mail
e.urzykowska@uw.edu.pl

Oddział Obsługi Informatycznej
Kierownik: lic. Andrzej Regmunt
tel. 22 55 25 343
e-mail 
a.regmunt@uw.edu.pl

Samodzielna Sekcja ds. Automatyzacji Procesów Bibliotecznych
dr Walentyna Karmelitow
tel. 22  55 25 177
e-mail   w.j.karmelitow@uw.edu.pl 
mgr Justyna Mikołajewicz tel. 22 55 25 284
e-mail 
j.mikolajewicz@uw.edu.pl
 

Biblioteka Austriacka
mgr Maciej Soborczyk
tel. 22 55 25 211, 55 25 811 
e-mail biblioteka-austriacka.buw@uw.edu.pl

Samodzielne Stanowisko ds. Zasobów Archiwalnych
mgr Marek Świeżewski
tel. 22 55 25 261
e-mail m.swiezewski@uw.edu.pl

Centrum NUKAT
Kierownik: mgr Ewa Kobierska-Maciuszko
tel. 22 55 25 350
e-mail e.kobierska-maciuszko@uw.edu.pl

Ośrodek Koordynacji NUKAT
tel. 22 55 25 655
e-mail 
nukat@uw.edu.pl

Ośrodek Obsługi Informatycznej
tel. 22 55 25 340
e-mail 
ooi.nukat@uw.edu.pl

Ośrodek Kontroli Rekordów Kartoteki Haseł Wzorcowych
tel. 22 55 25 500
e-mail 
khf.nukat@uw.edu.pl

Ośrodek Kontroli Rekordów Bibliograficznych
tel. 22 55 25 266
e-mail 
okrb.nukat@uw.edu.pl  

Oddział Obsługi BUW został zlikwidowany 31.12.2009 r. Uchwałą Senatu UW nr 151 z dnia 18 XI 2009 r.
Administratorem kompleksu BUW jest Biuro Nieruchomości "Powiśle"
Kierownik: mgr Agnieszka Łukawska
tel. 22 55 25 918
fax  22 55 25 919
e-mail
bnp@adm.uw.edu.pl