BUW   UW
Katalog online bibliotek UW | Zapisy | Cyfrowe katalogi kartkowe BUW | E-zbiory | e-bUW - Biblioteka cyfrowa UW
 
Uniwersytet Warszawski | Repozytorium UW | NUKAT | Kontakty | Mapa serwisu
 
English | Dojazd
Start arrow O Bibliotece arrow Publikacje o BUW arrow 2009
Start
Godziny otwarcia
Informacje praktyczne
E-zbiory
Regulaminy
O Bibliotece
Katalogi
Usługi
Zbiory specjalne
Biblioteki UW
 
2009 Drukuj
 1. 10 najlepszych miejsc na randkę w Warszawie. „Gazeta.pl” Warszawa [online]. Aktualizacja 12.02.2009 [dostęp 14 lutego 2009]. Dostępny w: http://miasta.gazeta.pl/warszawa/1,87174,6074433,10_najlepszych_miejsc_na_randke_w_Warszawie.html
 2. Bartoszewicz Dariusz: Wielkie plany w BUW-ie. „Gazeta Wyborcza” 2009, nr 67, s. 10.
  Dot. zapowiadanego na 29 kwietnia 2009 r. wernisażu wystawy projektów i planowanych inwestycji budowlanych „Plany na przyszłość”, organizowanej przez Centrum Łowicka.
 3. Bartoszewicz Dariusz: Wspaniały świat, okropne Krakowskie. „Gazeta Wyborcza” 2009, nr 146, s. 6.
  Dot. międzynarodowej konferencji „Architektura dla wszystkich – przyjazne przestrzenie Europy”, która w dniach 22-23 czerwca odbyła się w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.
 4. Biblioteka jest trendy. „Wprost24” [online]. Aktualizacja 14.07.2009 [dostęp 20.09.2009]. Dostępny w: http://www.wprost.pl/ar/166419/Biblioteka-jest-trendy/?from=rankingi
  Dot. roli bibliotek akademickich w życiu studenta, z wymienieniem BUW-u jako znaczącego przykładu.
 5. Biłozór-Salwa Małgorzata: Gabinet Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie - zbiór artystyczny w bibliotece naukowej. W: Świat w obrazach. Zbiory graficzne w instytucjach kultury - ich typologia, organizacja i funkcje. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego 6-7 grudnia 2007 r., pod red. Małgorzaty Komzy. Wrocław: Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009, s. 137-147. (Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 3167. Bibliotekoznawstwo ; 28). ISBN 978-83-229-3036-2.
 6.  Czerzniewska Jolanta, Talbierska Jolanta: Jan Feliks Piwarski (1794-1859). Pierwszy kustosz Gabinetu Rycin Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego. W 150. rocznicę śmierci, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie ; Gabinet Rycin. Warszawa: Neriton, 2009. ISBN 978-83-7543-120-9.
 7. Drozdowicz Piotr: Rzeźba dla Warszawy – wystawa w ogrodach BUW-u. „Wiadomości24.pl” [online]. Aktualizacja 11.01.2009 [dostęp 14 stycznia 2009]. Dostępny w: http://www.wiadomosci24.pl/artykul/rzezba_dla_warszawy_wystawa_w_ogrodach_bu%20w_u_85831.html
  Dot. prezentowanej w ogrodach BUW od stycznia do kwietnia 2009 r. wystawy rzeźb z projektu „Rzeźba dla Warszawy”.
 8. Dudzińska Katarzyna: Jak co roku – Juwenalia. „Uniwersytet” 2009, nr 4, s. 1.
  W artykule zamieszczono program i kalendarium Juwenaliów, które odbyły się na UW w dniach 6-22 maja 2009 r., m.in. w ogrodach BUW.
 9. Dudzińska Katarzyna: Park na dachu. „Uniwersytet” 2009, nr 4, s. 3
 10. Homiński Bartłomiej: Nowe ‘serce’ Warszawy – BUW-ing na Powiślu. „Czasopismo Techniczne. A” [online], z. 3-A/2008 [dostęp 12 lutego 2009]. Dostępny w: http://bc.biblos.pk.edu.pl/bc/resources/CT/CzasopismoTechniczne_3A_2008/HominskiB/NoweSerce/pdf/HominskiB_NoweSerce.pdf
  Dot.  roli nowej siedziby BUW, znajdującej się przy ulicy Dobrej,  w przemianach, jakie nastąpiły na Powiślu od czasu wybudowania tego budynku.
 11. Jak malują bibliotekarze. „Gazeta Wyborcza” 2009, nr 107, s. 10.
  Dot. wystawy prac malarskich autorstwa pracowników BUW, otwartej w ramach dnia Bibliotekarza (8-24.05.09).
 12. Jałoszewski Mariusz: Polska 2030 według rządu Tuska. „Metro” 2009, nr 1601, s. 2.
  Dot. prezentacji strategii rozwoju Polski dokonanej 17.06.09 r. przez premiera rządu RP Donalda Tuska w holu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.
 13. Karpieszuk Wojciech: Premier przeszkadza studentom w sesji. „Gazeta Wyborcza” 2009, nr 139, s. 4.
  Dot. prezentacji strategii rozwoju Polski dokonanej 17.06.09 r. przez premiera rządu RP Donalda Tuska w holu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.
 14. Karpieszuk Wojciech: Jak studenci zmieniają na lepsze Uniwersytet Warszawski. „Metro” 2009, nr 1603, s. 13.
  Dot. ankiety przeprowadzanej wśród studentów UW, która miała na celu ocenę przez studentów działalności różnych agend UW, m.in. BUW.
 15. Kobierska-Maciuszko Ewa: Stary i nowy BUW zdarza się raz na 100 lat. "Uniwersytet Warszawski" 2009, nr 5(44), s. 14-17.
 16. Łukaszewska Katarzyna: Ankieta dla studenta. „Uniwersytet” 2009, nr 5 (150), s. 8.
  Dot. ankiety przeprowadzanej wśród studentów UW, która miała na celu ocenę przez studentów działalności różnych agend UW, m.in. BUW.
 17. Łukaszewska Katarzyna: Studenci wywołani do odpowiedzi. „Studenckie ABC” 2009, nr 6, s. 4.
  Dot. drugiej edycji ogólnouniwersyteckiej ankiety, w ramach której studenci UW będą mogli oceniać swoją uczelnię, m.in. BUW.
 18. Muzyka polska – inspiracje. „Rzeczpospolita” [online]. Aktualizacja 27.01.2009 [dostęp 14 lutego 2009]. Dostępny w: http://www.rp.pl/artykul/24,254483_Muzyka_polska_inspiracje_.html
  Artykuł poświęcony Romanowi Palestrowi, który jest bohaterem pierwszego  z cyklu spotkań z muzyką, prezentujących polskich kompozytorów XX wieku,  przedstawia także udział Gabinetu Zbiorów Muzycznych BUW w zaprezentowaniu sylwetki Romana Palestra.
 19. Nowakowska Agata: Polaków droga do raju. „Gazeta Wyborcza” 2009, nr 141, s. 3.
  Dot. prezentacji strategii rozwoju Polski dokonanej 17.06.09 r. przez premiera rządu RP Donalda Tuska w holu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.
 20. O wojnie w Hiszpanii. „Gazeta Wyborcza” 2009, nr 65, s. 7. 
  Informacja o spotkaniu z autorem wydanej w Polsce książki pt. „Walka o Hiszpanię 1936-1939. Pierwsze starcie totalitaryzmów”, Antonym Beevorem, które odbyło się 18.03.2009 r. w BUW.
 21. Olczak Zbigniew: Księgozbiór Warszawskiego Towarzystwa Naukowego w zbiorach BUW. W: Towarzystwo Naukowe Warszawskie - Sto lat działalnosci, red. Ewa Wolnicz-Pawłowska, Włodzimierz Zych. Warszawa: TNW, 2009, s. 123-130.
 22. Pastuszko Monika: Do BUW-u na zdjęcie w sukni ślubnej. „Gazeta Stołeczna” 2009, nr 215, s. 6.
  Dot. rozpowszechnionego wśród nowo zaślubionych par obyczaju odbywania sesji zdjęciowych w ogrodach BUW-u i we wnętrzu biblioteki.
 23. Plaża w bibliotece. „Polityka” 2009, nr 33, s. 7. 
  Dot. skróconych godzin otwarcia BUW-u w miesiącach letnich.
 24. Sewastynowicz Anna: Warszawa żegna filozofa. „Gazeta Wyborcza” 2009, nr 176, s. 1.
  W BUW-ie w dniach 29-30 lipca 2009 r. była wyłożona księga kondolencyjna poświęcona zmarłemu prof. Leszkowi Kołakowskiemu.
 25. Stop stereotypom! „Rzeczpospolita” [online]. Aktualizacja 22.01.2009 [dostęp 23 lutego 2009]. Dostępny w: http://www.rp.pl/artykul/24,252190_Stop_stereotypom_.html 
  Dot. wystawy „Różne spojrzenia, wspólna wizja”, prezentowanej w uliczce przed wejściem głównym do BUW
 26. Szalast Anna: Współczesna kultura a długowieczność produktów. „Uniwersytet Warszawski” 2009, nr 2, s. 29. Dostępny również w: http://www.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2014/03/241kiwecie%C5%842009.pdf 
  Dot. prezentowanej w ogrodach BUW od stycznia do kwietnia 2009 r. wystawy rzeźb z projektu „Rzeźba dla Warszawy”.
 27. Wiencek Izabela: O Pindarze i jego czytelnikach. Egzemplarz XVI-wiecznej edycji ze zbiorów BUW z rękopiśmiennymi zapiskami Ae. P. z Heidelbergu. "Studia Źródłoznawcze" 2009, T. 46, s. 1-27. ISSN 0081-7147.
 28. Wystawa „Konsekwencje”. „Południe” 2009, R. IV, nr 6, s. 1.
  Dot. wystawy malarstwa i grafiki Grażyny Bartnik i Anny Padlewskiej  prezentowanej w BUW pod Wielkim Świetlikiem od 19 do 31 marca 2009 r.
 29. Żak Mirella: Rzeźby znikną z ogrodów BUW. „Uniwersytet” 2009, nr 4, s. 3 

  Aktualizacja: 17.03.2015 r.      

Oprac. Jakub Burchard. Aktualizacja: Anna Gimlewicz

 
 
 
     
 
   
 
 
Obsługa "cookies" (ciasteczek) w serwisach UW
© 2017 Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie