BUW   UW
Katalog online bibliotek UW | Zapisy | Cyfrowe katalogi kartkowe BUW | E-zbiory | e-bUW - Biblioteka cyfrowa UW
 
Uniwersytet Warszawski | Repozytorium UW | NUKAT | Kontakty | Mapa serwisu
 
English | Dojazd
Start
Start
Godziny otwarcia
Informacje praktyczne
E-zbiory
Regulaminy
O Bibliotece
Katalogi
Usługi
Zbiory specjalne
Biblioteki UW
 
Dokumenty niezbędne do zapisu do Biblioteki Drukuj

Podstawę otrzymania karty bibliotecznej BUW stanowi:

1) w przypadku karty uprawniającej do korzystania ze zbiorów na miejscu (lub w wyjątkowych przypadkach biletu jednodniowego):

- ważny dokument tożsamości ze zdjęciem, adresem zamieszkania i numerem  PESEL;
- dla obcokrajowców : paszport lub inny dokument ze zdjęciem.

2) w przypadku karty uprawniającej do korzystania ze zbiorów na miejscu, jak też do ich wypożyczania poza Bibliotekę:

- dla studentów UW – ważny dokument tożsamości z numerem PESEL, ważna legitymacja studencka oraz indeks lub karta wolnego słuchacza z aktualnymi  wpisami semestralnymi;
- dla pracowników UW – ważny dokument tożsamości ze zdjęciem, adresem zamieszkania, numerem PESEL oraz z wpisem stwierdzającym zatrudnienie;
- dla profesorów i doktorów habilitowanych innych szkół wyższych, PAN i instytutów badawczych – ważny dokument tożsamości ze zdjęciem, warszawskim adresem zamieszkania, numerem PESEL oraz dokument potwierdzający status samodzielnego pracownika nauki;
- dla osób odbywających studia krótkoterminowe, staż naukowy lub korzystających z innych form kształcenia w UW, a nie otrzymujących indeksów  – ważny dokument tożsamości ze zdjęciem, adresem zamieszkania, numerem PESEL oraz zaświadczenie z jednostki dydaktycznej UW, stanowiące załącznik do pisma Prorektora UW z dn. 23.09.2003; 
- dla słuchaczy studiów podyplomowych i doktoranckich UW - ważny dokument tożsamości ze zdjęciem, adresem zamieszkania, numerem PESEL oraz  karta słuchacza z aktualnymi wpisami semestralnymi;
- dla osób uzyskujących kartę na podstawie kaucji pieniężnej – ważny dokument tożsamości ze zdjęciem, adresem zamieszkania, numerem PESEL,  kwit kaucyjny i podanie ze zgodą kierownika Oddziału Udostępniania i Informacji Naukowej na otwarcie konta*;
- dla bibliotek UW oraz innych bibliotek warszawskich – deklaracja podpisana przez kierownika biblioteki lub instytucję nadrzędną, z podaniem nazwisk i wzorów podpisów bibliotekarzy (najwyżej dwóch) upoważnionych do podpisywania rewersów i odpowiedzialnych za wypożyczone książki;
- dla członków Klubu Absolwentów UW – ważny dokument tożsamości ze zdjęciem, adresem zamieszkania, numerem PESEL i karta członkowska Klubu.

 

 

* Od 2014 r. podania rozpatruje Samodzielne Stanowisko ds. Obsługi Użytkowników BUW.

 
 
 
     
 
   
 
 
Obsługa "cookies" (ciasteczek) w serwisach UW
© 2017 Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie