BUW   UW
Katalog online bibliotek UW | Zapisy | Cyfrowe katalogi kartkowe BUW | E-zbiory | e-bUW - Biblioteka cyfrowa UW
 
Uniwersytet Warszawski | Repozytorium UW | NUKAT | Kontakty | Mapa serwisu
 
English | Dojazd
Start arrow O Bibliotece arrow Gmach i ogród arrow Gmach BUW
Start
Godziny otwarcia
Informacje praktyczne
E-zbiory
Regulaminy
O Bibliotece
Katalogi
Usługi
Zbiory specjalne
Biblioteki UW
 
Gmach BUW Drukuj

Gmach Biblioteki składa się z dwóch budynków: frontowego (tzw. rogala) i głównego. Obie części połączone są pasażem, tzw. uliczką, przykrytą przeszklonym dachem. Zarówno część frontowa, jak i kondygnacja podziemna wynajmowane są instytucjom komercyjnym. Właściwy budynek Biblioteki, którego wejście zwieńczone jest ogromną rozwartą księgą z napisem HINC OMNIA, składa się z czterech kondygnacji. Na parterze znajdują się m.in.: szatnie, sala wystawowa i restauracja. Pozostała powierzchnia tej kondygnacji jest niedostępna dla użytkowników. Większą jej część wypełnia magazyn zwarty, tzw. kompaktowy, z regałami jezdnymi, gdzie pomieszczona jest większość zbiorów BUW. Na tym poziomie, w bezpośrednim sąsiedztwie rampy, do której mogą podjeżdżać samochody z większymi transportami (od strony ulicy Lipowej) usytuowany jest Oddział Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów. Oddział ten ma do dyspozycji zwarty magazyn rezerwy, dubletów i druków zbędnych, obliczony na 100 tysięcy woluminów. Tu również znajdują się druki nieopracowane. Na parterze zlokalizowano także Oddział Zabezpieczania i Konserwacji Zbiorów z całym zapleczem technicznym (pracownie konserwatorskie, introligatornia, laboratoria chemiczne, mikrobiologiczne, komory próżniowe). Na pierwszym piętrze, które jest w zasadzie pierwszą kondygnacją służącą bezpośrednio czytelnikom,  zlokalizowane zostały: stanowisko zapisów, informatorium, katalogi biblioteczne zarówno komputerowe, jak i kartkowe. Znajdują się tu również agendy Oddziału Udostępniania: wypożyczalnie - miejscowa i międzybiblioteczna oraz pracownie Oddziału Usług Informacyjnych i Szkoleń. Na tym piętrze, w strefie niedostępnej dla czytelników znajdują się także: Oddział Opracowania Zbiorów i część agend Centrum NUKAT. Drugie piętro Biblioteki to czytelnie: Ogólna i Czasopism Bieżących i Mikroform, praktycznie połączone ze strefą wolnego dostępu. W bezpośrednim sąsiedztwie Czytelni znajduje się Sekcja Dokumentów Wtórnych. Pozostałą część tej kondygnacji zajmują: Oddział Wydawnictw Ciągłych, Oddział Komputeryzacji, pozostałe agendy Centrum NUKAT, administracja Biblioteki i pawilon herbaciany chahitsu. Na najwyższym, trzecim piętrze umieszczono gabinety zbiorów specjalnych: rycin, starych druków, kartografii, rękopisów, zbiorów muzycznych, dokumentów życia społecznego,  zbiorów XIX-wiecznych oraz Biblioteka Austriacka. Sposób ukształtowania przestrzeni, organizacja zbiorów i usług pozwalają realizować tak popularną w świecie ideę biblioteki otwartej, gdzie kontakt czytelnika z książką nie jest ograniczony barierami przestrzennymi i organizacyjnymi.

Czytelnicy mają bezpośredni dostęp do części zbiorów, bez konieczności wypełniania rewersów i korzystania z pośrednictwa bibliotekarzy. Aby korzystać z otwartych magazynów, czytelnik musi mieć w nich ustawione zbiory według jakiegoś logicznego porządku. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie zdecydowała się na ustawienie zbiorów według, sprawdzonej już dobrze w świecie, a zwłaszcza w bibliotekach amerykańskich, Klasyfikacji Biblioteki Kongresu. Wśród regałów z wolnym dostępem znajdują się miejsca pracy czytelników, bądź to w postaci kilkuosobowych stołów, bądź indywidualnych stanowisk pracy lub całkowicie wyizolowanych i zamkniętych kabin, które można wynająć na kilka dni czy tygodni. Usytuowany w tej przestrzeni bibliotekarz - specjalista dziedzinowy - pomaga jedynie czytelnikowi w poszukiwaniach i kieruje go do odpowiedniego obszaru zbiorów.

Zobacz także:
Wolny dostęp
Pawilon herbaciany

 
 
 
     
 
   
 
 
Obsługa "cookies" (ciasteczek) w serwisach UW
© 2017 Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie