BUW   UW
Katalog online bibliotek UW | Zapisy | Cyfrowe katalogi kartkowe BUW | E-zbiory | e-bUW - Biblioteka cyfrowa UW
 
Uniwersytet Warszawski | Repozytorium UW | NUKAT | Kontakty | Mapa serwisu
 
English | Dojazd
Start
Start
Godziny otwarcia
Informacje praktyczne
E-zbiory
Regulaminy
O Bibliotece
Katalogi
Usługi
Zbiory specjalne
Biblioteki UW
 
Przedłużanie ważności kart bibliotecznych Drukuj

Uwaga! Studencie/Studentko UW, zanim staniesz w kolejce do Wypożyczalni, aby przedłużyć ważność swojej karty bibliotecznej, koniecznie przeczytaj.

Studenci UW! Karty biblioteczne w BUW oraz w bibliotekach wydziałowych UW, wypożyczających w bazie VIRTUA są przedłużane automatycznie na koniec każdego semestru (31 marca i 31 października) na podstawie zaliczenia wpisanego przez Dziekanaty do bazy USOS. Warunkiem automatycznego przedłużenia jest wpisany prawidłowo w obu bazach numer PESEL.

Pracownicy UW! Aktywacja Elektronicznej Legitymacji Pracowniczej jako karty bibliotecznej gwarantuje automatyczne przedłużanie ważności konta bibliotecznego na podstawie danych z systemu USOS. Aktywuj ELP.

Przed przyjściem do BUW prosimy samodzielnie sprawdzić ważność swojego konta!  
karta biblioteczna.jpg


Automatyczne przedłużenie ważności karty bibliotecznej nie oznacza przedłużenia terminu zwrotu książek! Prosimy o prolongowanie ich przez Internet lub osobiście w BUW.

Aby przedłużyć ważność swojej karty w BUW, powinieneś zgłosić się do Wypożyczalni Miejscowej (poziom 1).

Będą potrzebne odpowiednie dokumenty:

· student UW: jeśli ważność Twojego konta nie została przedłużona automatycznie, zgłoś się z ważną legitymacją studencką lub kartą wolnego słuchacza z aktualnymi wpisami semestralnymi;

· pracownik UW, który nie aktywował Elektronicznej Legitymacji Pracowniczej jako karty bibliotecznej: ważny dokument tożsamości ze zdjęciem oraz z wpisem stwierdzającym zatrudnienie; można także przesłać mail na adres: wypoz.buw@uw.edu.pl , w którym należy podać numer karty bibliotecznej, imię, nazwisko oraz jednostkę organizacyjną;

 · profesorowie i doktorzy habilitowani innych szkół wyższych, PAN i instytutów badawczych: ważny dokument tożsamości ze zdjęciem, warszawskim adresem zamieszkania;

· osoby odbywające studia krótkoterminowe, staż naukowy lub korzystające z innych form kształcenia w  UW, a nie otrzymujące indeksów: zaświadczenie z jednostki dydaktycznej UW, stanowiące załącznik do pisma Prorektora UW z dn. 23.09.2003;

· słuchacze studiów podyplomowych i doktoranckich UW: karta słuchacza z aktualnymi wpisami semestralnymi;

· biblioteki UW oraz inne biblioteki warszawskie: deklaracja biblioteki podpisana przez kierownika biblioteki lub instytucji nadrzędnej, z podaniem nazwisk i wzorów podpisów bibliotekarzy (najwyżej dwóch) upoważnionych do podpisywania rewersów i odpowiedzialnych za wypożyczone książki;

· członkowie Klubu Absolwentów UW: karta członkowska Klubu.

 
 
 
     
 
   
 
 
Obsługa "cookies" (ciasteczek) w serwisach UW
© 2017 Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie