BUW   UW
Katalog online bibliotek UW | Zapisy | Cyfrowe katalogi kartkowe BUW | E-zbiory | e-bUW - Biblioteka cyfrowa UW
 
Uniwersytet Warszawski | Repozytorium UW | NUKAT | Kontakty | Mapa serwisu
 
English | Dojazd
Start arrow O Bibliotece arrow Projekty
Start
Godziny otwarcia
Informacje praktyczne
E-zbiory
Regulaminy
O Bibliotece
Katalogi
Usługi
Zbiory specjalne
Biblioteki UW
 
Uczestnictwo BUW w projektach Drukuj
1. Badania w zbiorach archiwalnych i bibliotecznych w Rosyjskiej Bibliotece Narodowej i Rosyjskim Państwowym Archiwum Historycznym w Petersburgu (kwerendy)

Projekt zrealizowany w roku 2016.

Dzięki dotacji możliwa była organizacja wyjazdu badawczego do Petersburga trojga pracowników merytorycznych Biblioteki Uniwersyteckiej i przeprowadzenie przez nich kwerend bibliotecznych i archiwalnych. Naukowym efektem projektu są ustalenia dotyczące polskich zbiorów bibliotecznych, które na skutek różnorakich wypadków historycznych są obecnie przechowywane w Petersburgu oraz historii zbiorów warszawskich.

Wartość całkowita projektu 24 121,17 zł.

Dofinansowano ze środków otrzymanych z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

logo

 

 

 

2. Wprowadzenie do obiegu czytelniczego materiałów źródłowych podarowanych Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawieprzez Instytut Polski i Muzeum im. Gen. Władysława Sikorskiego w Londynie.

Zadanie zrealizowane w latach 2015-2016.

 Celem zadania było włączenie do obiegu czytelniczego materiałów źródłowych - cennych zbiorów książek i czasopism podarowanych Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie przez Instytut Polski i Muzeum im. Gen. Władysława Sikorskiego w Londynie. Kolekcja została opracowana akcesyjnie, następnie tytuły, które weszły do zbiorów BUW opracowano katalogowo metodą współkatalogowania w katalogu centralnym NUKAT (opisy zostały skopiowane do katalogu online bibliotek UW i uzupełnione o rekordy zasobu dla czasopism i rekordy egzemplarza dla wydawnictw zwartych).

Wartość całkowita zadania 113 218,81 zł.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

 3. Cenne druki muzyczne z przełomu XIX/XX w. - digitalizacja i udostępnienie w ramach e-bUW oraz International Music Score Library Project

 W ramach zadania opracowano, zdigitalizowano i opublikowano w bibliotece cyfrowej Uniwersytetu Warszawskiego e-bUW kolekcję 400 obiektów ze zbiorów Gabinetu zbiorów Muzycznych i Biblioteki Instytutu Muzykologii UW. Zbiory zostały opracowane metodą współkatalogowania w katalogu centralnym NUKAT, a następnie ich opisy skopiowano do katalogu online bibliotek UW i uzupełniono o rekordy egzemplarza. Kolejnym etapem była digitalizacja zbiorów oraz ich publikacja w e-bUW. Rzadkie i trudno dostępne muzykalia udostępniono w wersji cyfrowej wszystkim zainteresowanym. Dodatkowo utworzone w trakcie prac pliki pdf umieszczono w międzynarodowej muzykologicznej bazie danych International Music Score Library Project (http://imslp.org/).

 Wartość całkowita zadania 61 636,49 zł.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

4. Kontynuacja retrokonwersji alfabetycznego katalogu kartkowego Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.

 Zadanie zrealizowane w latach 2015-2016.

 Celem zadania była retrokonwersja (ponowne opracowanie katalogowe w zintegrowanym systemie bibliotecznym) 13 300 tytułów wydawnictw w 15 000 egzemplarzy, o których informacja znajdowała się dotychczas wyłącznie w alfabetycznym katalogu kartkowym (od 2012 roku dostępnym także online w wersji cyfrowej). 
W wyniku zadania, które pomyślane zostało jako kolejny etap planowanej, długofalowej retrokonwersji alfabetycznego katalogu kartkowego, zakończone zostanie wprowadzanie do katalogu online bibliotek UW oraz katalogu centralnego NUKAT informacji o wszystkich wydawnictwach, których karty katalogowe znajdują się w szufladkach katalogu alfabetycznego oznaczonych od (Bystrz - Caban) do (Charm - Chass).

Wartość całkowita zadania 307 390, 31 zł.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

 

5. Zwiększenie wartości informacyjnej zeskanowanego katalogu kartkowego Gabinetu Starych Druków

Zadanie zrealizowane w roku 2015.

Zadanie polegało na zwiększeniu wartości informacyjnej zeskanowanego katalogu kartkowego Starych Druków Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie poprzez umożliwienie jego przeszukiwania dzięki wypełnieniu dla każdej karty dwóch indeksów - hasło (na wszystkich kartach) oraz tytuł (tylko na kartach głównych i cząstkowych). Da to użytkownikom Biblioteki możliwość przeszukiwania (nie tylko przeglądania) zeskanowanego katalogu Starych Druków, co znacznie zwiększy jego funkcjonalność. 
Łatwiej dostępny i przeszukiwalny katalog będzie lepszym źródłem informacji o zbiorach oraz narzędziem ich promocji.

Wartość całkowita zadania 127 436,55 zł. 

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


6. Retrokonwersja księgozbioru Towarzystwa Naukowego Warszawskiego - kontynuacja

Zadanie zrealizowane w latach 2015 - 2016.

Zadanie polega na poddaniu retrokonwersji (ponownemu opracowaniu katalogowemu w zintegrowanym systemie bibliotecznym) 5000 tytułów wydawnictw będących częścią znajdującej się w posiadaniu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie kolekcji Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Realizacja zadania pozwoli na opracowanie reszty zbioru i udostępnienie w katalogu centralnym NUKAT oraz w katalogu bibliotek UW informacji o całości liczącego ponad 13 000 wol. księgozbioru TNW, niezwykle interesującego ze względu na tematykę dzieł, a także pochodzenie poszczególnych egzemplarzy.

Wartość całkowita zadania 104 620,62 zł.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

7. Opracowanie, digitalizacja i udostępnienie w e-bUW kolekcji Arkadija Tołoczanowa

Projekt zrealizowany w roku 2015.

W ramach zadania planuje się digitalizację i udostępnienie w sieci rozległej 150 tytułów z księgozbioru Arkadija Tołoczanowa (ok. 1830-1897) - Rosjanina - polonofila, carskiego urzędnika w Królestwie Polskim, znawcy literatury i sztuki, który gromadził przede wszystkim współczesne mu, wielojęzyczne piśmiennictwo z zakresu szeroko rozumianej humanistyki, w tym liczne polonica, przekłady klasyków starożytnych i wydania pisarzy nowożytnych, druki luksusowe i bibliofilskie, czasopisma, a także nielegalne wydawnictwa rosyjskie i polskie z drugiej połowy XIX w. 
W ramach przedkładanego projektu planuje się poddanie digitalizacji i opublikowanie w elektronicznej bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego e-bUW 150 tytułów z kolekcji Arkadija Tołoczanowa. Digitalizacja pozwoli szerzej udostępnić zabytkowe dokumenty, a jednocześnie ochronić oryginały. 

Wartość całkowita projektu 74 013,61 zł.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 


8. Kontynuacja retrokonwersji alfabetycznego katalogu kartkowego Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

Zadanie zrealizowane w latach 2014 - 2015.

Celem zadania jest retrokonwersja (ponowne opracowanie katalogowe w zintegrowanym systemie bibliotecznym) 13 300 tytułów wydawnictw w 15 000 egzemplarzy, o których informacja znajduje się dotychczas wyłącznie w alfabetycznym katalogu kartkowym (od 2012 roku dostępnym także online w wersji cyfrowej). Szacuje się, że w wyniku zrealizowania zadania, które pomyślane zostało jako kolejny etap planowej, długofalowej retrokonwersji alfabetycznego katalogu kartkowego, zakończone zostanie wprowadzanie do katalogu online bibliotek UW oraz katalogu centralnego NUKAT informacji o wszystkich wydawnictwach, których karty katalogowe znajdują się w szufladkach katalogu  alfabetycznego oznaczonych literami od A do Bystrz.

Wartość całkowita zadania 302 917,37 zł.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

9. Retrokonwersja 3000 tytułów pochodzących z księgozbioru Towarzystwa Naukowego Warszawskiego

Zadanie zrealizowane w roku 2014.

Celem zadania była retrokonwersja (ponowne opracowanie katalogowe w zintegrowanym systemie bibliotecznym) 3000 tytułów pochodzących z kolekcji Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, o których informacja znajdowała się dotychczas wyłącznie w alfabetycznym katalogu tego zbioru (od 2012 roku dostępnym także online w wersji cyfrowej). Jednak wartość informacyjna i wyszukiwawcza tego katalogu daleko odbiega 
od oczekiwań współczesnego czytelnika, a ponadto jego skomplikowana historia sprawia, że informacja o księgozbiorze nie zawsze jest aktualna. W wyniku zrealizowania zadania w katalogu online bibliotek UW oraz katalogu centralnym NUKAT jest dostępna informacja o części tego zbioru stanowiącej około 25% całej kolekcji Towarzystwa Naukowego Warszawskiego znajdującego się w zbiorach BUW

Wartość całkowita zadania 74 314,98 zł.

 Dofinansowano ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 10. Digitalizacja i udostępnienie wybranych druków z kolekcji Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk - kontynuacja

Projekt zrealizowany w roku 2014.

W ramach zadania zdigitalizowano i udostępniono w sieci rozległej wybrane druki z księgozbioru Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. W ramach projektu poddano digitalizacji i opublikowano w elektronicznej bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego e-bUW 252 tytuły z kolekcji WTPN. Digitalizacja pozwoliła szerzej udostępnić zabytkowe dokumenty, a jednocześnie ochronić oryginały. 

Wartość całkowita projektu 97 967,96 zł. 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

11. Konserwacja i upublicznienie w elektronicznej bibliotece e-bUW czterech starodrucznych atlasów ze zbiorów BUW

Zadanie zrealizowane w latach 2013-2014.

Celem zadania było poddanie pełnej konserwacji czterech unikatowych starodrucznych atlasów (z XVII i XVIII w.) i ich upublicznienie w elektronicznej bibliotece e-bUW.
Przedmiotem zadania były:
- Rizzi-Zannoni Giovanni Antinio (1736-1814): Atlas Geographique contenant la Mappemonde et les quatre Partie Avec les differents Etats D'Europe, Sygn. M.14482 http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=193225&from=&dirids=1&ver_id=&lp=2&QI=C9BC809CB2AD2B1B189EE1F404AB851A-61
- Stridbeck Johann (1666-1714): Provinciarum Regni Poloniae Geographica Descriptio, Sygn. M.14483 http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=193225&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=A3A13E82E562B085404F08CAC1CCA9C0-55
- Peeters Jaques (1637-1695): L'atlas en Abrege ou Nouvelle Description du Monde. Anvers (Antwerpia): Chez l'Auteur aux quatre Parties du Monde, Sygn. M.14484 http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=193226&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=
-  Kitchin Thomas (1719-1784): A. General Atlas Or, Description At Large of Whole Universe ..., Sygn. M.14485 http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=193224&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=
W każdym z tych atlasów, oprócz map ziem obcych, znajdują się także rzadko występujące mapy Polski. 

Wartość całkowita zadania 149 230,89 zł.
 
Dofinansowano ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


12. Cyfrowy Gabinet Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

Zadanie zrealizowane w latach 2013 - 2014.

W ramach zadania stworzono 4000 nowych i zredagowano 2000 istniejących rekordów obiektów w systemie muzealnym MONA. Stworzono stronę internetową i zakupiono oprogramowanie umożliwiające import rekordów z systemu muzealnego MONA do witryny Cyfrowego Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie (e-GR). Witryna egr.buw.uw.edu.pl pozwala użytkownikom na zapoznanie się online z zespołami rysunków artystycznych szkół europejskich i szkoły polskiej, bogatym wyborem grafiki dawnej i nowoczesnej, a także bardzo interesującą kolekcją rysunków architektonicznych XVII-XVIII wieku.
Witryna: egr.buw.uw.edu.pl

Wartość całkowita zadania 89 442,90 zł.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


13. Rozbudowa kolekcji „Księgozbiór Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk" w elektronicznej bibliotece e-bUW

Zadanie zrealizowane w roku 2013.

Celem zadania była rozbudowa w elektronicznej bibliotece e-bUW kolekcji „Księgozbiór Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk", stworzonej w 2008 roku i wówczas liczącej 387 pozycji, o 350 książek z działów „Teologia" (dawna sygnatura WTPN „A") i „Filozofia" 
(dawna sygnatura WTPN „B"). Digitalizację i publikację w e-bUW poprzedziło skatalogowanie wytypowanych książek metodą współkatalogowania w katalogu centralnym NUKAT (retrokonwersja).

Wartość całkowita zadania 83 156,31 zł.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


14. Digitalizacja katalogów kartkowych i kartotek zbiorów specjalnych BUW

Zadanie zrealizowane w roku 2013.

W ramach zadania poddano skanowaniu i przygotowano internetową prezentację katalogów kartkowych zbiorów specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. 
Zostały udostępnione czytelnikom w zakładce Cyfrowe Katalogi Kartkowe BUW pod adresem http://ckk.buw.uw.edu.pl/. Skanowaniu poddano katalog mikrofilmów, katalogi gabinetu zbiorów muzycznych, kartotekę gabinetu rękopisów, katalogi gabinetu rycin, katalogi gabinetu starych druków.
Dostępne ze strony internetowej BUW: ckk.buw.uw.edu.pl

Wartość całkowita zadania 25 807,72 zł.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


15. Digitalizacja i udostępnienie wybranych druków z kolekcji Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

Projekt zrealizowany w roku 2013.

W ramach zadania zdigitalizowano i udostępniono w sieci rozległej wybrane druki z księgozbioru Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk (WTPN) istniało w latach 1800-1832; stworzona przez nie biblioteka była próbą realizacji idei biblioteki narodowej. W ramach przedkładanego projektu poddano digitalizacji i opublikowano w elektronicznej bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego e-bUW 272 woluminy z kolekcji WTPN. Był to kolejny krok do odtworzenia, w wersji elektronicznej, oryginalnej koncepcji zbioru z jego pierwotnym układem sygnatur. Digitalizacja pozwoliła szerzej udostępnić zabytkowe dokumenty, a jednocześnie ochronić 
oryginały.

Wartość całkowita projektu 87 356,86 zł.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


16. Retrokonwersja alfabetycznego katalogu kartkowego Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

Zadanie zrealizowane w latach 2012 - 2013.

W ramach zadania poddano retrokonwersji 15 000 tytułów wydawnictw, o których informacja znajdowała się dotychczas wyłącznie w alfabetycznym katalogu kartkowym. W efekcie zrealizowania zadania w katalogu online bibliotek UW jest zdalnie dostępna informacja o wszystkich wydawnictwach, których karty katalogowe znajdują się w szufladkach katalogu alfabetycznego, oznaczonych literami od A do Aż.

Wartość całkowita zadania 263 210,72 zł.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


17. Wprowadzenie do katalogu online opisów 20 000 tytułów wydawnictw, zamawianych do czytelni Biblioteki Uniwersyteckiej
w Warszawie na podstawie jej katalogów kartkowych

Zadanie zrealizowane w latach 2012-2013.

Celem zadania było wzbogacenie katalogu online bibliotek UW opisami 20 000 tytułów w 25 000 egzemplarzy wydawnictw, które użytkownicy zamawiają do czytelni BUW na podstawie informacji zawartych wyłącznie w katalogach kartkowych. W efekcie zrealizowania zadania została upubliczniona informacja o ważnej części zbiorów udostępnianych wyłącznie na miejscu, często XIX-wiecznych, cennych i rzadkich.

Wartość całkowita zadania 423 728,77 zł.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

18.  Konserwacja i upublicznienie dwóch starych druków ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

Zadanie zrealizowane w latach 2012 - 2013.

Celem zadania było poddanie pełnej konserwacji dwóch unikatowych starych druków (z XVI i XVII wieku), poświęconych architekturze europejskiej i ich upublicznienie w elektronicznej bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego e-bUW.

Bartoli Pietro Santi (1635-1700): Colonna Traiana eretta dal Senato e popolo Romano all'imperatore Traiano Augusto nel suo foro in Roma [aut. ilustr.: Pietro Santi Bartoli, aut. tekstu: Alfonso Ciaccone]. Rzym: Gio. Giacomo di Rossi, [ca 1673], [10] k., 126 tabl.; 4 obl. (35x47cm); Sygn. 8.19.1.21 http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=137492

Serlio Sebastiano (1475-1554): Il primo [-quinto] libro d'architettura. Wenecja: Pietro de Nicolini da Sabbio, 1551, 220 k., il. drzewor. ; 2o.; Sygn. Sd.602.2348
Księga pierwsza i druga: http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=101233
Księga trzecia: http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=101234
Księga czwarta: http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=101235
Księga piąta: http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=101236

Wartość całkowiata zadania 101 930,38 zł.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


19. Bibliotheca Lindiana. Samuel Bogumił Linde (1771 - 1847), pierwszy dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.
W 165. rocznicę śmierci.

Zadanie zrealizowane w roku 2012.

W trakcie starannie przygotowanej merytorycznie konferencji naukowej przypomniano, zwłaszcza młodszemu pokoleniu humanistów (historyków, bibliotekarzy) sylwetkę Samuela Bogumiła Lindego, założyciela i pierwszego Dyrektora obecnej Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Dzięki obfitości referatów (18 wystąpień) oraz znaczącym wydarzeniom towarzyszącym konferencji (w tym zrealizowanym w ramach DUN wystawom - rzeczywistej i wirtualnej) oraz planowanej w przyszłości publikacji konferencja stała się ważnym wydarzeniem naukowym i kulturalnym.
Wystawa wirtualna dostępna ze strony internetowej BUW: http://www.buw.uw.edu.pl/images/Linde.pps

Wartość całkowita zadania 35 298,23 zł.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


20. Digitalizacja katalogów kartkowych Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

Zadanie zrealizowane w roku 2012.

W ramach zadania poddano skanowaniu i przygotowano internetową prezentację katalogów kartkowych  Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Zostały udostępnione czytelnikom w zakładce Cyfrowe Katalogi Kartkowe BUW pod adresem http://ckk.buw.uw.edu.pl/. Skanowaniu poddano katalog kalendarzy, katalog sprawozdań urzędowych - uniwersytety, katalog sprawozdań urzędowych - instytucje, katalog sprawozdań urzędowych - szkoły, katalog alfabetyczny wydawnictw ciągłych, katalog alfabetyczny wydawnictw zwartych. Dodatkowo opracowano funkcję rewersu elektronicznego, umożliwiającego zdalne zamówienie pozycji odnalezionej w CKK do czytelni lub wypożyczalni BUW.  Dostępne ze strony internetowej BUW: http://ckk.buw.uw.edu.pl

Wartość całkowita zadania 324 468,75 zł.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


21. NUKAT - Autostrada Informacji Cyfrowej 

Projekt zrealizowany w latach 2009-2012. 

Jego celem była rozbudowa i unowocześnienie czterech narzędzi informacyjnych: katalogu centralnego NUKAT i wyszukiwarki KaRo, katalogu on-line bibliotek Uniwersytetu Warszawskiego (przez retrokonwersję czasopism z BUW i bibliotek wydziałowych UW) i biblioteki cyfrowej e-bUW (poprzez dodanie do niej 3 mln skanów z XIX-wiecznych czasopism).
Strona projektu: autostrada.buw.uw.edu.pl

Wartość całkowita projektu 9 678 199,36 zł.

Dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.    

22. Opracowanie i digitalizacja księgozbioru Warszawskiego Królewskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 1800-1832, przechowywanego w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie

Projekt zrealizowany w roku 2008.

W efekcie opracowano katalogowo i zdigitalizowano 300 woluminów druków zwartych z kolekcji WTPN, oraz utworzono w e-buw kolekcję "Księgozbiór Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk", w ramach której udostępniono zdigitalizowane obiekty. 

Wartość całkowita projektu 60 142,52 zł.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

23. Opracowanie i digitalizacja druków ulotnych z lat 1801-1939 ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

Projekt zrealizowany w latach 2007-2008.

W efekcie opracowano katalogowo i zdigitalizowano 4400 druków ulotnych XIX-wiecznych, z początku XX wieku, z okresu 20-lecia międzywojennego.  

Wartość całkowita projektu 76 438,95 zł.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

logo

 
 
 
     
 
   
 
 
Obsługa "cookies" (ciasteczek) w serwisach UW
© 2017 Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie