BUW   UW
Katalog online bibliotek UW | Zapisy | Cyfrowe katalogi kartkowe BUW | E-zbiory | e-bUW - Biblioteka cyfrowa UW
 
Uniwersytet Warszawski | Repozytorium UW | NUKAT | Kontakty | Mapa serwisu
 
English | Dojazd
Start arrow O Bibliotece arrow Publikacje o BUW arrow 2003
Start
Godziny otwarcia
Informacje praktyczne
E-zbiory
Regulaminy
O Bibliotece
Katalogi
Usługi
Zbiory specjalne
Biblioteki UW
 
2003 Drukuj

Wybór piśmiennictwa dotyczącego Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie opublikowanego w 2003 r.  

 1. ["Bibweb" - kurs internetowy dla bibliotekarzy w BUW]. W kilku słowach. "Bibliotekarz" 2003 nr 6, s. 38.
 2. [Otwarcie wystawy "Marzec 1968" w BUW]. W telegraficznym skrócie. Marzec. "Uniwersytet Warszawski" 2003 nr 293 dod. Gaz. Stołeczna s. 2, fot.
 3. [Trzy i pół ] 3.5 mln złotych z Polsko-Japońskiego Funduszu Złotowego na renowację dawnego gmachu Biblioteki UW. Kronika Wydarzeń. "Uniwersytet Warszawski" 2003 nr 1(12), s.8.
 4. [Wystawa poświęcona budynkom bibliotecznym zaprojektowanym przez fińskiego architekta Alvara Aalto w BUW]. W telegraficznym skrócie. Marzec. "Uniwersytet Warszawski" 2003 nr 2(13), s. 9.
 5. Bentkowska Jolanta, Żelawska Ewa: Spotkanie Polskiego Konsorcjum Elsevier. "Bibliotekarz" 2003 nr 4, s. 19-21.
  27.11.2002 r. w BUW.
 6. Bierczyński Piotr, Hollender Henryk: NUKAT i JHP BN. Listy. "Bibliotekarz" 2003 nr 2, s. 2, 31.
 7. Budniewska Anna, Wołodko Anna: Użytkownicy niepełnosprawni w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. W: Czytelnik czy klient? : Toruń 4-6 grudnia 2003 roku. [Warszawa]: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych] - Redakcja Elektronicznej Biblioteki – 2003 (EBIB Materiały konferencyjne php nr 7) http://ebib.oss.wroc.pl/matkonf/torun/wolodko.php
 8. Burchard Maria: Katalog centralny NUKAT - system wymiany danych w procesie opracowania zbiorów polskich bibliotek. "Biuletyn EBIB" [Dokument elektroniczny] 2003 nr 9(49) http://ebib.oss.wroc.pl/2003/49/burchard.php
 9. Burchard Maria: Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny NUKAT i jego języki informacyjno-wyszukiwawcze. "Poradnik Bibliotekarza" 2003 nr 10, s. 3-7.
 10. Dziadkiewicz Wanda, Szulc Mirosława: Doświadczenia w pracy z PROLIB-em w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego. "Bibliotekarz" 2003 nr 7/8, s. 9-15.
  M.in. współpraca z CKHW i NUKatem.
 11. Głowacka Teresa: Język KABA i języki haseł przedmiotowych nowej generacji. "Przegląd Biblioteczny" 2003 z. 1/2, s. 125-137. Dostępny również w: http://bbc.uw.edu.pl/dlibra/doccontent?id=121
 12. Golec-Nycz Elżbieta: Rola współczesnego bibliotekarza w społeczeństwie informacyjnym. "Biuletyn EBIB" [Dokument elektroniczny] 2003 nr 7(47) http://ebib.oss.wroc.pl/2003/47/golec.php
  Dotyczy m.in. języka haseł przedmiotowych KABA i NUKAT-u w BUW.
 13. Górska Elżbieta: Konferencja n.t. automatyzacji bibliotek publicznych (20-22.XI.2002). "Bibliotekarz" 2003 nr 4, s. 17-18.
  M.in. dotyczy prac nad NUKatem.
 14. Gutkowski Konrad: [Ósme] VIII Targi Organizacji Studenckich i Kół Naukowych. "Uniwersytet Warszawski" 2003 nr 1(12), s. 13, il.
  13-15. XI. 2002 r. w BUW.
 15. Hasiewicz Christian: Zdobywanie internetowych kwalifikacji: "bibweb - internetowy kurs dla bibliotekarzy". "Bibliotekarz" 2003 nr 3, s. 2-4;  "Biuletyn EBIB" [Dokument elektroniczny] 2003 nr 2(42) http://ebib.oss.wroc.pl/2003/42/hasiewicz.php
  BUW jako współorganizator projektowanego kursu dla bibliotekarzy.
 16. Hauff Mechtild: Koncepcja pedagogiczna kursu internetowego dla bibliotek bibweb. "Biuletyn EBIB" [Dokument elektroniczny] 2003 nr 5(45) http://ebib.oss.wroc.pl/2003/45/hauff.php
 17. Henel Zuzanna: Czarny ląd na trawie. Etiopia w Bibliotece Uniwersyteckiej. "Gazeta Wyborcza" 2003 nr 180 dod. Gaz. Stołeczna s. 9, il.
  Wieczór etiopski w BUW. Pokaz mody inspirowany folklorem etiopskim, zdjęcia i biżuteria z Etiopii.
 18. Hollender Henryk: PNUKAT: stan bieżący. "Biuletyn EBIB" [Dokument elektroniczny] 2003 nr 5(45) http://ebib.oss.wroc.pl/2003/45/hollender.php
 19. Hombek Danuta: Henryk Sawoniak (12 IV 1912 - 30 I 2003). "Roczniki Biblioteczne" 2003 R. 47, s. 287-295, fot.
 20. Jadacki Jacek: Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego. "Uniwersytet Warszawski" 2003 nr 4(15), s. 20, il
 21. Janczak Barbara: Hasła przedmiotowe języka KABA : analiza frekwencyjności na przykładzie katalogu Biblioteki Głównej AGH. "Bibliotekarz" 2003 nr 6, s. 26-28.
 22. Jasińska-Jędrosz Elżbieta: Największa jeszcze większa, rozm. Aneta Prymaka. "Gazeta Wyborcza" 2003 nr 117 dod. Gaz. Stołeczna s. 2.
  Kolekcja pamiątek po Karolu Szymanowskim w BUW.
 23. Jazdon Krystyna: Stan i potrzeby polskich bibliotek uczelnianych. "Bibliotekarz" 2003 nr 2 s. 21-24.
  Omówienie konferencji zorganizowanej w dn. 13-15.11.2002 r. w Poznaniu przez Bibliotekę Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. M.in. wystąpienia Ewy Kobierskiej-Maciuszko i Henryka Hollendra.
 24. Język haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej w NUKat. W kilku słowach. "Bibliotekarz" 2003 nr 3, s. 36.
  Ustalenia zebrania przedstawicieli BN i NUKatu w dn. 20.01.2003 dotyczące współpracy.
 25. Kalinowska Dorota: Skandynawia w BUW-ie. "Uniwersytet" 2003 nr 5(93), s. 2.
  W dniach 9-16 maja 2003 pierwsze uniwersyteckie Dni Skandynawii w BUW.
 26. Kobierska-Maciuszko Ewa: Lepiej czekać do listopada: kolejki do BUW, rozm. Aneta Prymaka. "Gazeta Wyborcza" 2003 nr 236 dod. Gaz. Stołeczna s. 2.
 27. Korzekwa Anna: Absolwenci w ogrodach BUW. "UniwersytetWarszawski" 2003 nr 3(14) s. 31, il.
  Spotkanie członków Klubu Absolwentów UW z rektorem UW prof. dr hab. Piotrem Węgleńskim i prorektorem prof. dr Wojciechem Maciejewskim.
 28. Kulecka Alicja: Archiwalia fizyków polskich w Gabinecie Rękopisów Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. "Kwartalnik Historii Nauki i Techniki" 2003/2004 R. 48 nr 3/4 s. 149-154.
 29. Kupiszewska Małgorzata: Virtua(lna) zmiana w BUW. "Uniwersytet" 2003 nr 9(97), s. 2.
 30. Leopold Paulina: BUW będzie jak nowy: umowa o dofinansowaniu przebudowy biblioteki podpisana! "Uniwersytet" 2003 nr 2(90), s. 1.
  Dotyczy starego gmachu BUW.
 31. Maculewicz Piotr: Rękopisy Chopina i Szymanowskiego na aukcji w Londynie. Kto kupi etiudę, rozm. Jacek Marczyński. "Rzeczpospolita" 2004 nr 268, s. A11.
 32. Marcinkiewicz Lidia: E-learning dla bibliotekarzy. "Bibliotekarz Zachodniopomorski" 2003 nr 1, s. 24-27, il.
  M.in. o projekcie internetowego kursu dla bibliotekarzy, którego współorganizatorem jest BUW.
 33. Menedżer w Bibliotece: rozmowa z nowym dyrektorem Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, mgr Ewą Kobierską-Maciuszko, rozm. Artur Lompart. "Uniwersytet Warszawski"- 2003 nr 5(16), s.4-6, fot.
 34. Moleń Anna: BUW - krótka instrukcja obsługi. " Uniwersytet" 2003 nr 8(96), s. 2.
 35. Ochmańska Hanna: Aaaaby (!) zostać nowoczesnym bibliotekarzem. "Poradnik Bibliotekarza" 2003 nr 7/8 s. 38.
  Dot. kursu internetowego dla bibliotekarzy, którego współorganizatorem jest BUW.
 36. Paluszkiewicz Anna: NUKAT - polska droga do katalogu centralnego. W: Archiwa w postaci cyfrowej: Materiały międzynarodowych warsztatów DELOS CEE, Warszawa 25-26 kwietnia 2003. Warszawa 2003,  s.15-24.
 37. Prymaka Aneta: Grafiki jak mercedes. "Gazeta Wyborcza" 2003 nr 54 dod. Gaz. Stołeczna s.1, il.
  Rozpoczęto prace konserwatorskie grafik Rembrandta ze zbiorów Gabinetu Rycin BUW, dzięki Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.
 38. Ratajczaj Łukasz: Witryny internetowe bibliotek: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie. Książka w sieci. "Poradnik Bibliotekarza" 2003 nr 1, s. 30.
 39. Ratajczak Łukasz: Elektroniczne serwisy: Bibweb - Kurs Internetowy dla Bibliotekarzy. Książka w sieci. "Poradnik Bibliotekarza" 2003 nr 5, s. 33.
 40. Ratajczak Łukasz: Witryny internetowe: NUKAT. Książka w sieci. "Poradnik Bibliotekarza" 2003 nr 4, s. 33-34.
 41. Rudzińska Wanda Maria, Topińska Marta: Archiwum Tylmana z Gameren w zbiorach Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. W: Tylman z Gameren - architekt Warszawy: Holender z pochodzenia, Polak z wyboru [katalog wystawy]. Warszawa: Zamek Królewski, 2003 , s. 99-109.
 42. Rudzińska Wanda Maria: Gabinet Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie 1832-2002. W: Kultura artystyczna Uniwersytetu Warszawskiego: ars et educatio. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2003,  s. 417-430.
 43. Rzeczkowski Grzegorz: Internet za darmo: bezprzewodowy i bezpłatny dostęp do internetu oferuje Biblioteka Uniwersytecka: wystarczy przyjść z notebookiem. "Metro" 2003 nr 209, s. 7.
 44. Sadowska Jadwiga: Henryk Sawoniak (12.04.1912 - 30.01.2003). Z żałobnej karty. "Bibliotekarz" 2003 nr 4, s.31-32, fot.
 45. Sadowska Jadwiga: Henryk Sawoniak (1912-2003). "Zagadnienia Informacji Naukowej" 2003 nr 1, s.87-90, fot. Dostępny również w: http://bbc.uw.edu.pl/dlibra/doccontent?id=200&dirids=1
 46. seb: Rembrandt jak nowy. "Uniwersytet" 2003 nr 4(92) s. 2.
  Prace konserwatorskie szkiców Rembrandta z Gabinetu Rycin BUW, dzięki Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.
 47. Słomianowska-Kamińska Emilia: Opracowanie afiszy w Gabinecie Dokumentów Życia Społecznego Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie - zarys problematyki. "Archeion" 2003 t. 105, s. 156-166.
 48. Stachowska-Musiał Ewa: Zawód bibliotekarza dziś i jutro. "Poradnik Bibliotekarza" 2003 nr 12, s. 3-9.
  M.in. o próbie określenia różnych specjalizacji bibliotecznych w BUW.
 49. Stanis Anna: Dziesięciolecie kartoteki haseł wzorcowych języka KABA. "Bibliotekarz" 2003 nr 11, s. 13-16.
 50. Stępnika Jolanta: Współczesna biblioteka - świat realny i wirtualny. "Bibliotekarz Płocki" 2003 nr 2, s. 11-22.
  M.in. dotyczy BUW.
 51. Talbierska Joanna: Gabinet Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie 1818-1832. W: Kultura artystyczna Uniwersytetu Warszawskiego: ars et educatio. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2003, s. 399-416.
 52. Tanewski Paweł: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie (uwagi praktykanta). "Bibliotekarz" 2003 nr 4, s. 22-24.
 53. Wołodko Anna: Po co bibliotece PR [public relations]. W: Public Relations: biblioteki, wydawnictwa, informacja naukowa [Międzynarodowa konferencja naukowa organizowana przez Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2-3 czerwca 2003 r. [Dokument elektroniczny. Dostęp 27 lutego 2004 r.] http://bilon.miks.uj.edu.pl/konfer/pr/index.html
  Streszczenie referatu opartego na doświadczeniach BUW. Omówienie konferencji: Remigiusz Sapa. "Biuletyn EBIB" [Dokument elektroniczny] 2003 nr 8(48) http://bilon.miks.uj.edu.pl/konfer/pr/index.html
 54. Wroczyński J. S.: Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego. "Uniwersytet Warszawski" 2003 nr 4(15), s. 20-21, il.
  Przedruk z Tyg. Il. 1931 nr 12.

Oprac.: Teresa Łapacz.
Aktualizacja: Anna Gimlewicz, 27.03.2015 r. 

 
 
 
     
 
   
 
 
Obsługa "cookies" (ciasteczek) w serwisach UW
© 2017 Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie