BUW   UW
Katalog online bibliotek UW | Zapisy | Cyfrowe katalogi kartkowe BUW | E-zbiory | e-bUW - Biblioteka cyfrowa UW
 
Uniwersytet Warszawski | Repozytorium UW | NUKAT | Kontakty | Mapa serwisu
 
English | Dojazd
Start
Start
Godziny otwarcia
Informacje praktyczne
E-zbiory
Regulaminy
O Bibliotece
Katalogi
Usługi
Zbiory specjalne
Biblioteki UW
 
Zapisy pozostałych osób Drukuj

Osoby spoza UW, biblioteki warszawskie, członkowie Klubu Absolwentów UW.

• Osoby spoza UW

Dokumenty niezbędne do zapisania się: ważny dokument tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, karta stałego pobytu, legitymacja studencka itp.), dla obcokrajowców – paszport, ID, prawo jazdy, legitymacja studencka, karta pobytu.

Cena karty - 10 zł (karta bezstykowa)

Karta uprawnia do korzystania na miejscu ze zbiorów oraz aparatu informacyjnego BUW. Nie uprawnia natomiast do wypożyczania książek poza BUW.

Wyjątek stanowią profesorowie i doktorzy habilitowani spoza UW oraz członkowie Klubu Absolwentów UW, posiadający status standard lub VIP.
Osoby te mogą wypożyczać książki poza BUW, ale przy zapisie (lub przy przedłużaniu ważności karty) muszą przedstawić dokumenty potwierdzające status samodzielnego pracownika nauki lub ważną kartę członkowską Klubu wraz z potwierdzeniem z BUW (wydruk e-maila) o dokonaniu wpłaty w ramach akcji "Książka z rekomendacją" (dotyczy członków Klubu Absolwenta UW o statusie standard).

Zapisując się do BUW, otrzymujecie Państwo konto biblioteczne wraz z hasłem.
Hasło umożliwia zamawianie książek z katalogu online bibliotek UW oraz  korzystanie z internetu w BUW. Osoby z uprawnieniami do wypożyczeń dodatkowo mogą  sprawdzać stan swojego konta bibliotecznego (na stronie z katalogiem) oraz rezerwować książki w katalogu online bibliotek UW. Prosimy o zmianę hasła co najmniej raz na kwartał.

• Biblioteki UW oraz inne biblioteki warszawskie

Do zapisu potrzebna jest deklaracja biblioteki podpisana przez kierownika biblioteki lub instytucję nadrzędną, z podaniem nazwisk i wzorów podpisów bibliotekarzy (najwyżej dwóch) upoważnionych do podpisywania rewersów i odpowiedzialnych za wypożyczone książki).

Cena karty - 10 zł - karta uprawnia do wypożyczania książek poza BUW.  

Osoby i biblioteki zapisujące się do BUW tym samym zobowiązują się do przestrzegania Regulaminu.

 
 
 
     
 
   
 
 
Obsługa "cookies" (ciasteczek) w serwisach UW
© 2017 Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie