BUW   UW
Katalog online bibliotek UW | Zapisy | Cyfrowe katalogi kartkowe BUW | E-zbiory | e-bUW - Biblioteka cyfrowa UW
 
Uniwersytet Warszawski | Repozytorium UW | NUKAT | Kontakty | Mapa serwisu
 
English | Dojazd
Start
Godziny otwarcia
Informacje praktyczne
E-zbiory
Regulaminy
O Bibliotece
Katalogi
Usługi
Zbiory specjalne
Biblioteki UW
 
Powitanie nowej Dyrektor BUW dr hab. Jolanty Talbierskiej Drukuj
dr hab. Jolanta Talbierska
 Szanowni Państwo,
z przyjemnością chciałabym poinformować wszystkich naszych Czytelników, Sympatyków, a także społeczność Uniwersytetu Warszawskiego, że w wyniku konkursu, ogłoszonego 17 grudnia 2012 roku, JM Rektor UW, Profesor Marcin Pałys powołał mnie na stanowisko dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej w kadencji 2013-2018.  Moja kandydatura została zaakceptowana zarówno przez Radę Biblioteczną, jak i Senat UW na posiedzeniu 20 marca 2013 roku. Funkcję tę obejmuję z dniem 2 kwietnia 2013 roku, zastępując Panią Ewę Kobierską-Maciuszko, Osobę doskonale znaną, cenioną, szanowaną i lubianą, ogromnie zasłużoną dla Biblioteki, którą zarządzała przez ostatnie 10 lat.

 

Jestem z wykształcenia historykiem sztuki, a także bibliotekarzem dyplomowanym. Cała moja droga zawodowa związana jest z Uniwersytetem Warszawskim, gdzie uzyskałam stopnie naukowe doktora (2000) i doktora habilitowanego (2012). Pracując w Bibliotece Uniwersyteckiej przeszłam wszystkie szczeble służbowe, osiągając szybko stanowisko starszego kustosza dyplomowanego (1995), a następnie kierownika Gabinetu Rycin (od 2007). Moim atutem jest wiedza wynikająca z połączenia znajomości systemu biblioteczno-informacyjnego z wieloletnią pracą akademicką (dydaktyka, działalność badawczo-naukowa), codzienną praktyką biblioteczną (gromadzenie, opracowanie, udostępnianie), muzealną (konserwacja, ochrona, wystawiennictwo) i z zarządzaniem (stanowisko kierownicze). Zdobyte doświadczenie, wsparte kursami i szkoleniami, udziałem w ciałach doradczych i ewaluacyjnych, a także dobrą znajomością funkcjonowania polskich oraz zagranicznych bibliotek i muzeów (staże, stypendia, liczne pobyty studyjne), nie tylko ułatwia określenie misji, celów, organizacji i strategii Biblioteki Uniwersyteckiej, lecz również pozwala lepiej rozpoznać oczekiwania różnych grup użytkowników względem tej instytucji, jak i aspiracje osób w niej zatrudnionych.


Poprzednia Dyrekcja oraz jej Współpracownicy stworzyli nowoczesną, przyjazną i wyjątkową instytucję, rozwinęli liczne kontakty krajowe i międzynarodowe. Potencjał systemu biblioteczno-informacyjnego UW jest porównywalny z systemami wielkich uniwersytetów europejskich, co sprawia, że na międzynarodowym forum Biblioteka UW jest traktowana jako równorzędny partner, a nawet wskazywana jako przykład rozwiązania modelowego. Pragnę więc z jednej strony utrzymać wysoką, prestiżową pozycję Biblioteki i kontynuować dotychczasowe zadania, z drugiej zaś usprawniać jej funkcjonowanie, modyfikować, restrukturyzować i zmieniać tam, gdzie będzie to potrzebne. Współczesna biblioteka, nowoczesny styl pracy oraz oczekiwania Użytkowników odnośnie do poziomu i jakości oferowanej informacji są obecnie zupełnie odmienne od modeli, z jakimi mieliśmy do czynienia jeszcze w ostatnim dziesięcioleciu XX wieku.


Misją Biblioteki Uniwersyteckiej pozostanie innowacyjny rozwój w obszarze nauki i kultury, świadczenie nowoczesnych usług biblioteczno-informacyjnych o najwyższych standardach jakości dla środowiska akademickiego i pozaakademickiego w zakresie gromadzenia, opracowania i udostępniania wiedzy w różnych dziedzinach nauk oraz udział w rozwoju naukowym Uniwersytetu, zgodny z polityką Uczelni, dający pełną satysfakcję użytkownikom, jak również zapewniający stałe doskonalenie i wykorzystanie potencjału pracowników. Oferta skierowana jest przede wszystkim do środowiska naukowo-akademickiego: kadry i studentów UW oraz innych szkół wyższych, badaczy spoza szkół wyższych (instytuty naukowe, muzea, biblioteki, archiwa oraz inne instytucje), ale również do wszystkich osób pragnących skorzystać z naszych zasobów. Posiadając także znakomitej klasy zbiory historyczne i artystyczne (stare druki, kartografia, rękopisy, muzykalia, rysunki i ryciny, druki XIX-wieczne) Biblioteka będzie prowadzić działalność dydaktyczną oraz badania naukowe, udostępniając ich wyniki. W dobie powszechnej globalizacji, gdy w sieci znajdujemy identyczne produkty, te właśnie unikatowe kolekcje, mogą stać się jednym z głównych atutów, przesądzając o naszej wyjątkowości.


Biblioteka Uniwersytecka realizując swoją misję będzie dążyć do stałego rozwoju i doskonalenia poziomu funkcjonowania, do wypracowania modelu działania kreatywnego, tworząc ważne ogniwo w dydaktyce i procesie edukacji studentów, zgodnie z zasadami wolności nauki oraz odpowiedzialności za dobro społeczne i państwowe. Powinna też być nadal postrzegana jako sprawnie zarządzana akademicka instytucja biblioteczna, dysponująca wykształconą, profesjonalną kadrą, która ma możliwość rozwoju zawodowego na wszystkich szczeblach. Biblioteka wraz z jej otoczenie jest miejscem wyjątkowym i przyjaznym, o rozpoznawalnej architekturze dopełnionej pięknym ogrodem. Łącząc 200-letnią tradycję Uniwersytecką i historyczne kolekcje z nowoczesnym warsztatem badawczym oraz elektronicznymi mediami, będzie nadal przyciągać użytkowników ze względu na zgromadzone zasoby, najwyższy poziom i dostępność oferowanych usług, stając się ośrodkiem edukacji, wymiany myśli naukowej, a także miejscem konferencji, spotkań i wydarzeń promujących i popularyzujących (lecz nie pauperyzujących) naukę, kulturę i sztukę wysoką. Cele strategiczne i taktyczne, które będą dla nas priorytetem znajdą Państwo w dołączonym programie.


Nasi Czytelnicy i Użytkownicy są dla nas najważniejsi, ich opinia pozwala kształtować i ulepszać nasze działania. Licząc na Państwa twórczą inspirację, konstruktywną krytykę oraz precyzowanie oczekiwań względem naszej instytucji, życzę wszystkim Użytkownikom satysfakcji i zadowolenia podczas korzystania z zasobów i funkcjonalności Biblioteki, zarówno in situ, jak i online. Mam również nadzieję, że nie zawiodę kredytu zaufania, jaki otrzymałam od odchodzącej ze stanowiska (ale szczęśliwie nie z Biblioteki!) dyrektor Ewy Kobierskiej-Maciuszko, a nasza nowa ekipa dyrekcyjna, która dopiero jest formowana, wraz z zespołem 270 pracowników różnych specjalności poprowadzi BUW w dobrym kierunku, kontynuując podjęte zadania oraz  realizując nowe pomysły pozwalające naszej instytucji na dalszy rozwój, doskonalenie, a w razie potrzeby na przeobrażanie i dostosowanie zarówno do zmieniających się oczekiwań naszych Użytkowników, jak i panujących realiów funkcjonowania akademickiej instytucji budżetowej. Na zakończenie dodam, że poza sprawami ogólnymi w mojej gestii pozostaje Gabinet Rycin, kolekcje historyczne i zbiory specjalne, jak również przejmuję pieczę nad działalnością naukową Biblioteki. Wszystkie aktualne dane dotyczące BUW-u mogą Państwo znaleźć na naszej stronie www.buw.uw.edu.pl

Z serdecznymi pozdrowieniami,
dr hab. Jolanta Talbierska
Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

 
 
 
     
 
   
 
 
Obsługa "cookies" (ciasteczek) w serwisach UW
© 2017 Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie