BUW   UW
Katalog online bibliotek UW | Zapisy | Cyfrowe katalogi kartkowe BUW | E-zbiory | e-bUW - Biblioteka cyfrowa UW
 
Uniwersytet Warszawski | Repozytorium UW | NUKAT | Kontakty | Mapa serwisu
 
English | Dojazd
Start
Start
Godziny otwarcia
Informacje praktyczne
E-zbiory
Regulaminy
O Bibliotece
Katalogi
Usługi
Zbiory specjalne
Biblioteki UW
 
Zasady udostępniania skrytek samoobsługowych znajdujących się w szatniach Drukuj

W związku z aktualizacją Cennika usług świadczonych w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie, zasady udostępniania użytkownikom BUW skrytek samoobsługowych, znajdujących się w szatniach, wprowadzone pismem okólnym nr 1/2012 Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej z dnia 20 stycznia 2012 roku, otrzymują następujące brzmienie:

1. Prawo do korzystania ze skrytek samoobsługowych, znajdujących się w szatniach, zwanych dalej skrytkami, przysługuje wyłącznie użytkownikom BUW, posiadającym ważną kartę biblioteczną.

2. Skrytki służą wyłącznie do przechowywania okryć wierzchnich, toreb, teczek, plecaków itp. w czasie korzystania ze zbiorów i usług BUW. Korzystający ze skrytki jest zobowiązany do dbania o odpowiednie zamknięcie skrytki i bezpieczne przechowywanie kluczyka do niej wraz z dołączonym do niego identyfikatorem z kodem kreskowym.

3. Niedopuszczalne jest przechowywanie w skrytkach materiałów niebezpiecznych, brudzących, nielegalnych. W przypadkach budzących podejrzenia skrytka może być przeszukana komisyjnie przez odpowiednie służby Biblioteki.

4. Wszelkie dostrzeżone uszkodzenia skrytek, a także fakt znalezienia w nich zapomnianych rzeczy, należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom Biblioteki, pełniącym dyżur na stanowisku informacji wejściowej.

5. Kluczyki do skrytek są wypożyczane na jeden dzień i zwracane w systemie VTLS/Virtua bez możliwości prolongowania terminu ich zwrotu oraz dokonywania rezerwacji. Fakt wypożyczenia/zwrócenia kluczyka jest odnotowywany na koncie czytelnika. Każdy czytelnik ma prawo do wypożyczenia kluczyka wyłącznie do jednej skrytki.

6. Wypożyczanie i zwracanie kluczyka odbywa się na stanowisku informacji wejściowej od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 20:00. W soboty i niedziele kluczyki nie są wypożyczane.

7. Po godzinach pracy stanowiska informacji wejściowej kluczyk można zostawić u ochrony w godzinach od 20:00 do 22:00.W okresach sesji, gdy BUW jest otwarty dla użytkowników także w nocy, kluczyki można zwracać ochronie do godziny 5:00.

8. W przypadku niezwrócenia kluczyka w terminie skrytka zostanie otwarta komisyjnie, a jej zawartość zdeponowana w Oddziale Administracji BUW w pokoju 235 (II piętro).

9. Za niezwrócenie w terminie lub zniszczenie kluczyka, a także za zniszczenie zamka do skrytki są pobierane opłaty specjalne w wysokości określonej w tabeli 5 Cennika usług świadczonych w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. Opłaty za przetrzymanie kluczyka należy uiszczać w Wypożyczalni Miejscowej.Opłaty za zagubiony lub zniszczony kluczyk przyjmowane są przez Samodzielne Stanowisko ds. Użytkowników w pokoju 143a w godzinach 9-20.

10. Rzeczy pozostawione w skrytce można odebrać w pokoju 235 w terminie uzgodnionym telefonicznie (tel. 22 55 25 060, 22 55 25 653) lub e-mailem (r.gierak@uw.edu.pl) w ciągu 14 dni, po których zostaną one przekazane do Biura Rzeczy Znalezionych Urzędu m. st. Warszawy,   ul. Dzielna 15.

11.  BUW nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w skrytkach.

 
 
 
     
 
   
 
 
Obsługa "cookies" (ciasteczek) w serwisach UW
© 2017 Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie