BUW   UW
Katalog online bibliotek UW | Zapisy | Cyfrowe katalogi kartkowe BUW | E-zbiory | e-bUW - Biblioteka cyfrowa UW
 
Uniwersytet Warszawski | Repozytorium UW | NUKAT | Kontakty | Mapa serwisu
 
English | Dojazd
Start arrow O Bibliotece arrow Publikacje BUW arrow Prace Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie
Start
Godziny otwarcia
Informacje praktyczne
E-zbiory
Regulaminy
O Bibliotece
Katalogi
Usługi
Zbiory specjalne
Biblioteki UW
 
Prace Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie Drukuj

1. Sokołowska Wanda: Dzieje Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie 1939-1945. Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 1959. (Prace Biblioteki Uniwersyteckiej  Warszawie, ISSN 0509-7185 ; 1).125 s.

2. Kozerska Helena: Straty w zbiorze rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie w czasie I i II wojny światowej. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1960. (Prace Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, ISSN 0509-7185 ; 2).133 s.

3. Sawicka Stanisława, Sulerzyska Teresa: Straty w rysunkach z Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej : 1939-1945. Warszawa : Uniwersytet Warszawski. Dział Wydawnictw, 1960. (Prace Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie; 3). [4], 79, [3] s., 64 s. tabl.

4. Jan Feliks Piwarski 1794-1859 : rysunki - grafika : katalog wystawy, oprac. Teresa Sulerzyska i Elżbieta Budzińska przy współpracy Jadwigi Trenklerówny. Warszawa : Dział Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego, 1961. (Prace Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie; 4). 93 s. : il.

5. Katalog rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. T. 1, oprac. Helena Kozerska i Wanda Stummer. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1963. (Prace Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, ISSN 0509-7185 ; 5). XVI, [2], 342, [3] s. : err. 

6. Kozerska Helena: Warszawska Biblioteka Uniwersytecka w latach 1832-1871 : Biblioteka Rządowa, Okręgu Naukowego, Główna. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1967. (Prace Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie; 6). XII, [2], 114, [3] s., [16] s. tabl. (w tym skł.) : faks., err.

7. Katalog druków muzycznych XVI, XVII i XVIII w. Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. T. 1, Wiek XVI, oprac. Janina Mendysowa. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1970. (Prace Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie; 7). 379, [1] s., [4] s. tabl.

8. Katalog rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. T. 2, oprac. Helena Kozerska i Wanda Stummer przy współudziale Haliny Stefanowskiej, pod red. Haliny Kozerskiej. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1973. (Prace Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, ISSN 0509-7185 ; 8). XX, [2], 323, [2] s.,  [8] s. tabl. 

9. Mrozowska Alina Barbara, Majda Tadeusz: Rysunki kostiumów tureckich z kolekcji króla Stanisława Augusta w Gabinecie Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. T. 1, Katalog. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1973. (Prace Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie; 9). IX, [1], 204, [2] s. : il.

10. Szkoła graficzna Rubensa : katalog rycin ze zbiorów Gabinetu Rycin BUW, oprac. Elżbieta Budzińska. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1975. (Prace Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie; 10). 62, [1] s., [25] s. tabl.

11. Mrozowska Alina Barbara, Majda Tadeusz: Rysunki o tematyce tureckiej z kolekcji króla Stanisława Augusta w Gabinecie Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie : katalog. T. 2. Warszawa : Wydaw. UW, 1978. (Prace Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie; 11). 79, [1] s. : il.

Majda Tadeusz, Mrozowska Alina: Tureckie stroje i sceny rodzajowe :  z kolekcji króla Stanisława Augusta : katalog rysunków. Wyd. 2. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1991. (Prace Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie; 11). 447, [1] s. : il.

12. Tyszkowa Maria: Druga wojna światowa (1939-1945) w zbiorach BUW : informator o rękopisach. Warszawa : Wydaw. Uniw. Warszawskiego, 1982. (Prace Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, ISSN 0509-7185 ; 12). [4], IV, [2], 65, [1] s.

14. Błażejewicz Olena: Dzieje Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie : 1871-1915. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1990.  (Prace Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, ISSN 0509-7185 ; 14). 155 s. : il. ISBN 83-230-0290-8

15. Katalog rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. T. 4, oprac. Helena Kozerska, Wanda Stummer, Maria Tyszkowa. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1990. (Prace Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, ISSN 0509-7185 ; 15). XVIII, 320, [2] s. ISBN 83-230-0386-6

16. Jana Henryka Müntza podróże malownicze po Polsce i Ukrainie (1781-1783) : album ze zbiorów Gabinetu Rycin BUW, oprac. Elżbieta Budzińska ; [tł. tekstów fr. Henryka Martyniakowa]. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1982. (Prace Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, ISSN 0509-7185 ; 16). 354, [1] s. : il.

17. Katalog rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. T. 3, cz. 1, oprac. Helena Kozerska i Wanda Stummer. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1987. (Prace Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, ISSN 0509-7185 ; 17). XLIX, [1], 198, [2] s. 

Katalog rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. T. 3, cz. 2, oprac. Helena Kozerska i Wanda Stummer. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1987. (Prace Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, ISSN 0509-7185 ; 17). VII, 133, [2] s. : err.

18. Katalog czasopism rosyjskich Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Cz. 1, A – J, pod red. naukową Edwarda Stańczaka ; oprac. K. Opalińska, E. Ciepłowska, R. Bargielska. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1987. (Prace Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie; 18). XIII, [3], 202, [1] s.

19. Jasińska-Jędrosz Elżbieta: Rękopisy utworów muzycznych Karola Szymanowskiego. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1983. (Prace Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, ISSN 0509-7185 ; 19). (Katalog - Archiwum Kompozytorów Polskich XX Wieku ; 1).111, [3] s., [1] k. tabl. : faks., nuty, portr. ISBN 83-00-01123-4

20. Katalog polskich czasopism emigracyjnych w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie : (do września 1939 r.), oprac. Barbara Nałęcz i Ludgarda Pawlaczyk ; pod red. naukową Edwarda Stańczaka. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1983. (Prace Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, ISSN 0509-7185 ; 20). 215 s. : err.

21. Katalog kolekcji Henryka Grohmana w Gabinecie Rycin BUW. Cz. 1, Ryciny i rysunki francuskie XIX-XX wieku, oprac. Wanda Maria Rudzińska. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1989.  (Prace Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, ISSN 0509-7185  ; 21). 153, [2] s. : il., err. ISBN 83-230-0266-5

22. Katalog rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. T. 5, oprac. Joanna Borysiak, Helena Kozerska, Ewa Piskurewicz, Maria Tyszkowa przy współudziale Mieczysława Kreta. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1992. (Prace Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, ISSN 0509-7185 ; 22). XI, [3], 146, [2] s. ISBN 83-230-0707-1

23. Katalog rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. T. 6, oprac. Joanna Borysiak, Helena Kozerska, Ewa Piskurewicz, Wanda Stummer. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1994. (Prace Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, ISSN 0509-7185 ; 23). 192, [3] s. ISBN 83-230-9960-X

24. Jasińska-Jędrosz Elżbieta: Rękopisy kompozytorów Młodej Polski. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1997. (Prace Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, ISSN 0509-7185 ; 24). (Katalog - Archiwum Kompozytorów Polskich XX Wieku ; 2). 159, [4] s. : il., err. ISBN 83-230-9865-4

25. Katalog druków XV i XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. T. 1. Cz. 1, XV w.,  oprac. Teresa Komender ; [wstęp: Maria Sipayłło]. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1994. (Prace Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, ISSN 0509-7185 ; 25). 208 s. : il. ISBN 83-230-9896-4

Katalog druków XV i XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. T. 1. Cz. 2, XVI w.: A, oprac. Teresa Komender. Warszawa : Wydaw. UW, 1994. (Prace Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, ISSN 0509-7185 ; 25). 534 s. ISBN 83-230-9896-4

26. Katalog druków XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. T. 2, B. Cz. 1-2,  oprac. Teresa Komender i Halina Mieczkowska. Warszawa : Wydaw. UW, 1998. (Prace Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, ISSN 0509-7185 ; 26). 2 vol. (944 s.) : tabl.  ISBN 83-230-9814-X

27. Katalog rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. T. 7, oprac. Maria Tyszkowa. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1998. (Prace Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, ISSN 0509-7185 ; 27). VII, [2], 156, [3] s. ISBN 83-230-9902-2

28. Katalog rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. T. 8, oprac. Joanna Borysiak, Ewa Piskurewicz, Wanda Stummer. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1998. (Prace Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, ISSN 0509-7185 ; 28). XI, [1], 198, [3] s. ISBN 83-230-9942-1

29. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie w latach 1945-1980, pod red. nauk. Andrzeja Mężyńskiego przy współpr. Anny Bednarz. [Warszawa] : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszwskiego, 1998. (Prace Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, ISSN 0509-7185 ; 29). 360, [1] s. : fot., portr. ISBN 83-230-9958-8

30. Księgozbiory szlacheckie XVI-XVII wieku : kolekcje historyczne. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2004. (Prace Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, ISSN 0509-7185 ; 30). 205, [1] s. : fot. (w tym kolor.) ISBN 83-235-0117-3

31. Katalog druków XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. T. 3, C-E,  pod red. Haliny Mieczkowskiej ; materiał proweniencyjny oprac. pod kierunkiem Marii Cubrzyńskiej-Leonarczyk. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2007. (Prace Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, ISSN 0509-7185 ; 31). 926 s., [28] s. tabl. ISBN 978-83-235-0292-0

32. Księgozbiory szlacheckie XVI-XVII wieku : kolekcje historyczne. T. 2. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2009. (Prace Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, ISSN 0509-7185 ; 32). 289, [1] s. : il. ISBN 978-83-235-0590-7

33. Katalog druków XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. T. 4, F-K, pod red. Haliny Mieczkowskiej ; materiał proweniencyjny oprac. pod kierunkiem Marii Cubrzyńskiej-Leonarczyk. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2011. (Prace Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, ISSN 0509-7185 ; 33). 1000 s. : il. (w tym kolor.). ISBN 978-83-235-0890-8

34. Jasińska-Jędrosz Elżbieta: Rękopisy muzyczne w zbiorach Archiwum Kompozytorów Polskich Biblioteki Uniwersyteckiej w warszawie. Katalog, t. 1, A-Ł, współpraca Magdalena Borowiec. warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu warszawskiego, 2014. (Prace Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie ; 34), 701 s. ISBN 978-83-235-1961-4  

35. Bibliotheca Lindiana. Samuel Bogumił Linde (1771-1847) pierwszy dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. W 165. rocznicę śmierci. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie, 19-20 listopada 2012 r., red. nauk. Maria Cubrzyńska-Leonarczyk, współpraca Halina Mieczkowska. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu warszawskiego, 2015. (Prace Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie ; 35). ISBN 978-83-235-1969-0 

36.  Katalog druków XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. T. 5, L-O, pod red. Haliny Mieczkowskiej ; materiał proweniencyjny opracowany od kierunkiem Marii Cubrzyńskiej-Leonarczyk ; [w przygotowaniu materiałów do Katalogu udział wzięli: Elżbieta Bylinowa, Marianna Czapnik, Ewa Kosmowska, Joanna Milewska-Kozłowska, Krystyna Opalińska, Ewa Truskolaska, Izabela Wiencek]. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2015. (Prace Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie = Acta Bibliothecae Universitatis Varsoviensis, ISSN 0509-7185 ; 36). ISBN 978-83-235-2067-2

 
 
 
     
 
   
 
 
Obsługa "cookies" (ciasteczek) w serwisach UW
© 2017 Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie