BUW   UW
Katalog online bibliotek UW | Zapisy | Cyfrowe katalogi kartkowe BUW | E-zbiory | e-bUW - Biblioteka cyfrowa UW
 
Uniwersytet Warszawski | Repozytorium UW | NUKAT | Kontakty | Mapa serwisu
 
English | Dojazd
Start arrow O Bibliotece arrow Publikacje o BUW arrow 2011
Start
Godziny otwarcia
Informacje praktyczne
E-zbiory
Regulaminy
O Bibliotece
Katalogi
Usługi
Zbiory specjalne
Biblioteki UW
 
2011 Drukuj
 1.  BUW do oglądania. „Uniwersytet” 2011, nr 8 (171), s. 6.
  dot. kalendarza wystaw odbywających się w BUW i w pasażu BUW w drugiej połowie listopada 2011 r.
 2.  BUW historycznie. „Uniwersytet” 2011, nr 5 (168), s. 6.
  dot. udziału BUW w Nocy Muzeów, 14/15 maja 2011 r.
 3. Cubrzyńska-Leonarczyk Maria: Stare druki z książnic radziwiłłowskich w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Komunikat o stanie badań proweniencyjnych. "Rocznik Biblioteki narodowej" 2011 T. 41, s. 107-124. ISSN 0083-7261.
 4. Danowska Agnieszka: Uczelnia na „Fejsie”. „Gazeta Wyborcza”. Edukacja 2011, s. 1.
  dot. roli Facebooka, jako drogi komunikacji BUW-u z czytelnikami
 5. Fedorczyk-Falis Magdalena: Blaski i cienie wolnego dostępu do zbiorów. Z doświadczeń Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. W: Biblioteka otwarta na zmiany. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Olsztyn, 20-22 września 2010 r. Materiały konferencyjne. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Biblioteka Uniwesrytecka, 2011, s. 21-34. ISBN 978-83-932576-0-7.
 6. Gryczman Anna: Na UW po dyplomie. „Uniwersytet” 2011, nr 7 (170), s. 6.
  dot. m.in. uprawnień członka Klubu Absolwentów UW w BUW.
 7. Grzędzińska Kamila: Noc Muzeów w bibliotece. "Tytuł Ujednolicony" [online] 2011 nr 1(4), [dostęp: 1 lutego 2012], s. 7-8. Dostępny w: http://centrum.nukat.edu.pl/images/stories/file/kwartalnik/tu_2011_1.pdf
 8. Katalog druków XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. T. 4: F-K, pod red. Haliny Mieczkowskiej ; material proweniencyjny opracowany pod kierunkiem Marii Cubrzyńskiej-Leonarczyk. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2011, 1000 s., il. (Prace Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie ISSN 0509-7185; 33). ISBN 978-83-235-0890-8.
 9. Kobierska-Maciuszko Ewa: O potrzebie elektronicznego repozytorium UW. „Uniwersytet Warszawski” 2011, nr 3 (53), s.50. Dostępny również w: http://www.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2014/03/353lipiec2011.pdf
  dot. potrzeby stworzenia elektronicznego repozytorium UW
 10. Kocznorowska Krystyna, Tabisz Roman: Obszary współpracy bibliotek Uniwersytetu Warszawskiego i jej organizacja. "Zagadnienia Informacji Naukowej" 2011 nr 2(98), s. 113-126. ISSN 0324-8194.
 11. Łukaszewska Katarzyna: Historie o duchach i inne kurioza. „Uniwersytet Warszawski” 2011, nr 3 (53), s.40. Dostępny również w: http://www.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2014/03/353lipiec2011.pdf
  dot. badań znajdujących się w księgozbiorze BUW hungarików, prowadzonych przez prof. Á.Petnekiego
 12.  Majewska Katarzyna: Indywidualności w BUW. „Uniwersytet” 2011, nr 2 (165), s. 6.
  dot. wystaw odbywających się w BUW w lutym 2011 – „Indywidualności Polskie” Krzysztofa Gierałtowskiego (10-17.02.2011) i „Thomas Bernhardt. Fotografie ze spuścizny” (od 24.02.2011) oraz promocji książki „Libris Satiari Nequeo” (28.02.2011)
 13.  Majewska Katarzyna: Muzyczne lato w BUW-ie. „Uniwersytet” 2011, nr 6 (169), s. 2.
  dot. wydarzeń kulturalnych w BUW, zapowiadanych na lipiec i sierpień
 14.  Malinowska Katarzyna: BUW – nocą więcej miejsca. „Uniwersytet” 2011, nr 5 (168), s. 5.
  dot. przedłużonych godzin otwarcia BUW w czasie sesji letniej
 15.  Miliszkiewicz Anna: Królestwo Bibliofila. „Uniwersytet” 2011, nr 1 (164), s. 6.
  dot. czynnego od połowy listopada 2010 r. w budynku BUW na poziomie -1 punktu skupu i sprzedaży książek, działającego pod nazwą Cmentarzysko Książek.
 16.  Miliszkiewicz Anna: Wiosna tuż-tuż. „Uniwersytet” 2011, nr 3 (166), s. 1.
  Dot. godzin otwarcia dla zwiedzających ogrodów w BUW-ie.
 17.  Myszkowska Agata: BUW nocą nie zaśnie. „Uniwersytet” 2011, nr 1 (164), s. 2.
  Dot. przedłużonych godzin otwarcia BUW w czasie sesji zimowej.
 18. Nalewajska Lilianna: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie - od tradycji do nowoczesności. "Forum bibliotek Medycznych" 2011 nr 2(8), s. 227-242. ISSN 1899-5829. Dostępny też online w: http://cybra.lodz.pl/dlibra/publication?id=6031&tab=3
 19.  Ogrody na dachu BUW-u. Zobacz nową panoramę. „Gazeta.pl Warszawa” [online]. Aktualizacja 19.07.2011 [dostęp 19 lipca 2011]. Dostępny w World Wide Web: http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,34862,9965596,Ogrody_na_dachu_BUW_u__Zobacz_nowa_panorame.html?fb_xd_fragment#?=&cb=f2bed0324a70404&relation=parent.parent&transport=fragment&type=resize&height=20&ackData[id]=1&width=120
  Dot. nowej interaktywnej panoramy z dachu BUW.
 20.  „Październik w BUW-ie: Machu Picchu i Auschwitz na fotografiach”. „Uniwersytet” 2011, nr 7 (170), s. 6.
  Dot. wydarzeń kulturalnych i wystaw, które będą miały miejsce na terenie BUW w październiku 2011 r.
 21.  Rogosz Weronika: Zagadkowe rusztowanie. „Uniwersytet” 2011, nr 2 (165), s. 5.
  Dot. fragmentu rusztu magazynowego ze starego budynku BUW, stojącego przed wejściem do BUW przy ul. Dobrej
 22.  Różnorodność w BUW-ie. „Uniwersytet” 2011, nr 4 (168).
  Dot. wydarzeń kulturalnych odbywających się w BUW-ie w okresie od połowy kwietnia do końca maja
 23. Rudzińska Wanda Maria: Tradycja i współczesność w działaności wydawniczej Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. W: Działalność wydawnicza bibliotek w czasach konwergencji mediów. Konferencja Biblioteki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, materiały konferencyjne, pod red. Stanisławy Wojnarowicz i Bogusława Kasperka. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011, s. 29-40. (Prace Biblioteki Głównej UMCS). ISBN 978-83-227-3289-2.
 24. Śliwiński Piotr: Kserować i nie zwariować. „Uniwersytet” 2011, nr 5 (168), s. 5.
  Dot. ceny samoobsługowego kserowania w BUW.
 25. Tabisz Roman: Jak powstaje sprawozdanie roczne z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie i bibliotek wydziałowych UW. W: III Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy, red. Henryk Szarski, Danuta Dudziak. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2011, s. 273-289. (Z Problemów Bibliotek Naukowych Wrocławia ; 10). ISBN 978-83-7493-662-0.
 26.  Uniwersytet nocą.  „Uniwersytet Warszawski” 2011, nr 3 (53), s.17. Dostępny również w: http://www.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2014/03/353lipiec2011.pdf 
  Dot. udziału gabinetów zbiorów specjalnych BUW w Nocy Muzeów, 4-15 maja.
 27. Wiencek Izabela: Wydarte, zamazane, zaszyte - cenzura w bibliotekach klasztornych (na przykładzie druków XVI-XVII w. ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. W: Czytanie, czytelnictwo, czytelnik, pod red. Anny Żbikowskiej-Migoń ; przy współudziale Agnieszki Łuszpak. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011, s. 349-368. (Acta Universitatis Wratislaviensis. Ksiazka, Dokument, Informacja). (Acta Universitatis Wratislaviensis ISSN 0239-6661 ; 3281). ISBN 978-83-229-3142-413.
 28. Wróbel Agnieszka: Opracowanie dokumentów w bibliotece cyfrowej e-bUW. W: III Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy, red. Henryk Szarski, Danuta Dudziak. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2011, s. 321-329. (Z Problemów Bibliotek Naukowych Wrocławia ; 10). ISBN 978-83-7493-662-0.
 
 
 
     
 
   
 
 
Obsługa "cookies" (ciasteczek) w serwisach UW
© 2017 Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie