BUW   UW
Katalog online bibliotek UW | Zapisy | Cyfrowe katalogi kartkowe BUW | E-zbiory | e-bUW - Biblioteka cyfrowa UW
 
Uniwersytet Warszawski | Repozytorium UW | NUKAT | Kontakty | Mapa serwisu
 
English | Dojazd
Start arrow E-zbiory
Start
Godziny otwarcia
Informacje praktyczne
E-zbiory
Regulaminy
O Bibliotece
Katalogi
Usługi
Zbiory specjalne
Biblioteki UW
 
E-zbiory
Zbiory elektroniczne na UW Drukuj


E-zbiory UW tworzą licencjonowane bazy danych, w których znajdują się czasopisma elektroniczne, książki elektroniczne, a także materiały konferencyjne, abstrakty i dane bibliograficzne, raporty, wiadomości, dane statystyczne i inne materiały o charakterze naukowym lub popularnonaukowym.

Zakres tematyczny e-zbiorów obejmuje nauki humanistyczne i społeczne (socjologia, psychologia, językoznawstwo, prawo, historia, filozofia, ekonomia, zarządzanie, sztuka i in.), jak również ścisłe i przyrodnicze (chemia, medycyna, biologia, nauki o ziemi, astronomia, fizyka, matematyka i in.). 

Jednocześnie informujemy, że korzystanie z baz dozwolone jest wyłącznie w celach niekomercyjnych: edukacyjnych, naukowych i dydaktycznych.

Zachęcamy do zapoznania się z różnorodną ofertą naszych zbiorów elektronicznych. 


Wyszukiwarka tytułów czasopism elektronicznych udostępnianych na UW
Alfabetyczny wykaz licencjonowanych baz danych udostępnianych na UW
Wykaz licencjonowanych baz danych udostępnianych na UW w podziale na 8 dziedzin
Książki elektroniczne udostępniane na UW
INFORMACJA O DOSTĘPIE DO E-ZASOBÓW NA KOMPUTERACH DOMOWYCH, WŁASNYCH LAPTOPACH I URZĄDZENIACH PRZENOŚNYCH.
Linki do bibliotek cyfrowych polskich i zagranicznych
Inne zasoby elektroniczne spoza naszej subskrypcji

Wszelkie pytania, bądź uwagi dotyczące zasobu (tytułów czasopism, zakresu dostępnych archiwów, itp.) prosimy kierować na adres: ezasoby.buw@uw.edu.pl

Problemy techniczne (logowanie, odmowa dostępu) - serwis.buw@uw.edu.pl  


 

 

 

 

 

 
E-książki Drukuj
Czytaj całość…
 
Bazy - układ alfabetyczny Drukuj

Licencjonowane bazy i narzędzia udostępniane przez przez BUW i UW

Korzystanie z baz dozwolone wyłącznie w celach edukacyjnych, naukowych i dydaktycznych, niekomercyjnych.


 

Czytaj całość…
 
Informacja o dostępie z komputerów domowych Drukuj

Z usługi mogą korzystać wyłącznie pracownicy i studenci UW.


UWAGA: W najbliższych tygodniach zmieni się organizacja dostępu do zasobów elektronicznych.
Celem zmian jest umożliwienie dostępu przez jeden link (adres www), a nie dwa, jak dotychczas.

Ikonki i charakterystyczne dla dwóch typów dostępu, tj. z komputerów UW i z komputerów domowych, zostaną stopniowo wycofane z użycia.

Uwierzytelnienie (w przypadku logowania spoza sieci UW) nastąpi w momencie otwierania pełnych tekstów, natomiast pierwsze etapy wyszukiwania informacji i przeglądania zasobów będą dostępne dla każdego bez konieczności logowania.

Zmieniliśmy już dostęp do multiwyszukiwarki EDS i listy publikacji (Publication Finder, daw. Listy AtoZ), widocznych w okienku wyszukiwawczym u góry strony.
Docelowo podobne rozwiązanie będzie wprowadzone także dla kolejnych baz.

Przypominamy, że pełny dostęp do licencjonowanych zasobów elektronicznych jest możliwy tylko dla uprawnionych użytkowników, tj. pracowników i studentów UW.

 

Dostęp do poszczególnych baz zaznaczony jest w wykazach (alfabetycznym i wg dziedzin) ikonką  .

Dopóki zmiany wymienione wyżej nie zostaną wdrożone dla wszystkich zasobów, po wyborze bazy ukazuje się ekran do logowania.
Należy wówczas wpisać numer karty bibliotecznej BUW oraz hasło przydzielone do konta bibliotecznego.Informacja dla użytkowników logujących się na numer karty bibliotecznej:

Jeśli ktoś nie zna swojego hasła (lub nie ma ustalonego), powinien zgłosić się osobiście do Wypożyczalni BUW lub do jednej z wymienionych niżej bibliotek wydziałowych:

1. Biblioteka Wydziału Biologii z filią
2. Biblioteka Wydziału Chemii
3. Biblioteka Wydziału Lingwistyki Stosowanej
4. Biblioteka Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki
5. Biblioteka Wydziału Pedagogicznego
6. Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji
7. Biblioteka Wydziału Psychologii
8. Biblioteka Wydziału Zarządzania
9. Biblioteka Wydziału Fizyki
10. Biblioteka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
11. Biblioteka Iberystyki, Italianistyki i Romanistyki
12. Biblioteka Centrum Studiów Latynoamerykańskich
13. Biblioteka Ośrodka Kultury Francuskiej

Rozwiązywanie problemów technicznych (logowanie):Tomasz Trynkowski, e-mail: t.trynkowski@uw.edu.pl

 


Informacja dla pracowników UW: 

Z końcem każdego roku upływa termin ważności kart bibliotecznych pracowników UW, którego BUW nie może niestety automatycznie przedłużyć. Aby po 1 stycznia nie utracić możliwości korzystania z e-zasobów z komputerów domowych trzeba przedłużyć ważność karty - możliwe są różne sposoby:

1) zgłoszenie się do BUW (Wypożyczalnia Miejscowa)

2) zgłoszenie się do jednej z wymienionych tutaj bibliotek wydziałowych

3) przesłanie maila na adres: wypoz.buw@uw.edu.pl (należy podać numer karty bibliotecznej, imię i nazwisko oraz jednostkę organizacyjną)

Po przedłużeniu terminu ważności karty zostanie wznowiona możliwość korzystania z e-zasobów UW z komputera domowego.

 
Lista e-czasopism (AtoZ) Drukuj

Umożliwia wyszukiwanie tytułów czasopism pełnotekstowych ze wszystkich udostępnianych baz.

Pełni funkcję katalogu pełnotekstowych czasopism elektronicznych udostępnianych w sieci UW. Dzięki niej nie musisz poszukiwać interesującego tytułu czasopisma w każdej z baz po kolei. Po znalezieniu tytułu na liście e-czasopism, przez aktywny link dotrzesz do jego zasobów.

Lista e-czasopism (AtoZ) daje możliwość wyszukiwania czasopism wg różnych kryteriów:
- tytułu
- dziedziny 
- słów kluczowych, m.in. ISSN, nazwa wydawcy, inne (Search).

Lista e-czasopism (AtoZ) w nowej odsłonie - podobnie jak jej poprzednia wersja - indeksuje tytuły z bieżącej subskrypcji i ich archiwa. Pozwala na wygodne i szybkie wyszukiwanie e-czasopism oraz dotarcie do pełnych tekstów wybranych roczników i artykułów. Dodatkowo nowa lista indeksuje również książki elektroniczne z eBook Academic Collection.
Nadal możliwe jest również wyszukiwanie według kategorii/dziedziny nauki.
Zachęcamy do zapoznania się z nowym interfejsem wyszukiwarki i życzymy skutecznych poszukiwań w naszych zasobach.

Dostęp z komputerów UW                   Dostęp z komputerów domowych

 


 

 
 
 
     
 
   
 
 
Obsługa "cookies" (ciasteczek) w serwisach UW
© 2017 Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie