BUW   UW
Katalog online bibliotek UW | Zapisy | Cyfrowe katalogi kartkowe BUW | E-zbiory | e-bUW - Biblioteka cyfrowa UW
 
Uniwersytet Warszawski | Repozytorium UW | NUKAT | Kontakty | Mapa serwisu
 
English | Dojazd
Start
Start
Godziny otwarcia
Informacje praktyczne
E-zbiory
Regulaminy
O Bibliotece
Katalogi
Usługi
Zbiory specjalne
Biblioteki UW
 
Zbiory elektroniczne na UW Drukuj


E-zbiory UW tworzą licencjonowane bazy danych, w których znajdują się czasopisma elektroniczne, książki elektroniczne, a także materiały konferencyjne, abstrakty i dane bibliograficzne, raporty, wiadomości, dane statystyczne i inne materiały o charakterze naukowym lub popularnonaukowym.

Zakres tematyczny e-zbiorów obejmuje nauki humanistyczne i społeczne (socjologia, psychologia, językoznawstwo, prawo, historia, filozofia, ekonomia, zarządzanie, sztuka i in.), jak również ścisłe i przyrodnicze (chemia, medycyna, biologia, nauki o ziemi, astronomia, fizyka, matematyka i in.). 

Jednocześnie informujemy, że korzystanie z baz dozwolone jest wyłącznie w celach niekomercyjnych: edukacyjnych, naukowych i dydaktycznych.

Zachęcamy do zapoznania się z różnorodną ofertą naszych zbiorów elektronicznych. 


Wyszukiwarka tytułów czasopism elektronicznych udostępnianych na UW
Alfabetyczny wykaz licencjonowanych baz danych udostępnianych na UW
Wykaz licencjonowanych baz danych udostępnianych na UW w podziale na 8 dziedzin
Książki elektroniczne udostępniane na UW
INFORMACJA O DOSTĘPIE DO E-ZASOBÓW NA KOMPUTERACH DOMOWYCH, WŁASNYCH LAPTOPACH I URZĄDZENIACH PRZENOŚNYCH.
Linki do bibliotek cyfrowych polskich i zagranicznych
Inne zasoby elektroniczne spoza naszej subskrypcji

Wszelkie pytania, bądź uwagi dotyczące zasobu (tytułów czasopism, zakresu dostępnych archiwów, itp.) prosimy kierować na adres: ezasoby.buw@uw.edu.pl

Problemy techniczne (logowanie, odmowa dostępu) - serwis.buw@uw.edu.pl  


 

 

 

 

 

 
Informacja o dostępie z komputerów domowych Drukuj

Z usługi mogą korzystać wyłącznie pracownicy i studenci UW.


UWAGA: W najbliższych tygodniach zmieni się organizacja dostępu do zasobów elektronicznych.
Celem zmian jest umożliwienie dostępu przez jeden link (adres www), a nie dwa, jak dotychczas.

Ikonki i charakterystyczne dla dwóch typów dostępu, tj. z komputerów UW i z komputerów domowych, zostaną stopniowo wycofane z użycia.

Uwierzytelnienie (w przypadku logowania spoza sieci UW) nastąpi w momencie otwierania pełnych tekstów, natomiast pierwsze etapy wyszukiwania informacji i przeglądania zasobów będą dostępne dla każdego bez konieczności logowania.

Zmieniliśmy już dostęp do multiwyszukiwarki EDS i listy publikacji (Publication Finder, daw. Listy AtoZ), widocznych w okienku wyszukiwawczym u góry strony.
Docelowo podobne rozwiązanie będzie wprowadzone także dla kolejnych baz.

Przypominamy, że pełny dostęp do licencjonowanych zasobów elektronicznych jest możliwy tylko dla uprawnionych użytkowników, tj. pracowników i studentów UW.

 

Dostęp do poszczególnych baz zaznaczony jest w wykazach (alfabetycznym i wg dziedzin) ikonką  .

Dopóki zmiany wymienione wyżej nie zostaną wdrożone dla wszystkich zasobów, po wyborze bazy ukazuje się ekran do logowania.
Należy wówczas wpisać numer karty bibliotecznej BUW oraz hasło przydzielone do konta bibliotecznego.Informacja dla użytkowników logujących się na numer karty bibliotecznej:

Jeśli ktoś nie zna swojego hasła (lub nie ma ustalonego), powinien zgłosić się osobiście do Wypożyczalni BUW lub do jednej z wymienionych niżej bibliotek wydziałowych:

1. Biblioteka Wydziału Biologii z filią
2. Biblioteka Wydziału Chemii
3. Biblioteka Wydziału Lingwistyki Stosowanej
4. Biblioteka Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki
5. Biblioteka Wydziału Pedagogicznego
6. Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji
7. Biblioteka Wydziału Psychologii
8. Biblioteka Wydziału Zarządzania
9. Biblioteka Wydziału Fizyki
10. Biblioteka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
11. Biblioteka Iberystyki, Italianistyki i Romanistyki
12. Biblioteka Centrum Studiów Latynoamerykańskich
13. Biblioteka Ośrodka Kultury Francuskiej

Rozwiązywanie problemów technicznych (logowanie):Tomasz Trynkowski, e-mail: t.trynkowski@uw.edu.pl

 


Informacja dla pracowników UW: 

Z końcem każdego roku upływa termin ważności kart bibliotecznych pracowników UW, którego BUW nie może niestety automatycznie przedłużyć. Aby po 1 stycznia nie utracić możliwości korzystania z e-zasobów z komputerów domowych trzeba przedłużyć ważność karty - możliwe są różne sposoby:

1) zgłoszenie się do BUW (Wypożyczalnia Miejscowa)

2) zgłoszenie się do jednej z wymienionych tutaj bibliotek wydziałowych

3) przesłanie maila na adres: wypoz.buw@uw.edu.pl (należy podać numer karty bibliotecznej, imię i nazwisko oraz jednostkę organizacyjną)

Po przedłużeniu terminu ważności karty zostanie wznowiona możliwość korzystania z e-zasobów UW z komputera domowego.

 
Lista e-czasopism (AtoZ) Drukuj

Umożliwia wyszukiwanie tytułów czasopism pełnotekstowych ze wszystkich udostępnianych baz.

Pełni funkcję katalogu pełnotekstowych czasopism elektronicznych udostępnianych w sieci UW. Dzięki niej nie musisz poszukiwać interesującego tytułu czasopisma w każdej z baz po kolei. Po znalezieniu tytułu na liście e-czasopism, przez aktywny link dotrzesz do jego zasobów.

Lista e-czasopism (AtoZ) daje możliwość wyszukiwania czasopism wg różnych kryteriów:
- tytułu
- dziedziny 
- słów kluczowych, m.in. ISSN, nazwa wydawcy, inne (Search).

Lista e-czasopism (AtoZ) w nowej odsłonie - podobnie jak jej poprzednia wersja - indeksuje tytuły z bieżącej subskrypcji i ich archiwa. Pozwala na wygodne i szybkie wyszukiwanie e-czasopism oraz dotarcie do pełnych tekstów wybranych roczników i artykułów. Dodatkowo nowa lista indeksuje również książki elektroniczne z eBook Academic Collection.
Nadal możliwe jest również wyszukiwanie według kategorii/dziedziny nauki.
Zachęcamy do zapoznania się z nowym interfejsem wyszukiwarki i życzymy skutecznych poszukiwań w naszych zasobach.

Dostęp z komputerów UW                   Dostęp z komputerów domowych

 


 

 
Bazy - układ alfabetyczny Drukuj

Licencjonowane bazy i narzędzia udostępniane przez przez BUW i UW

Korzystanie z baz dozwolone wyłącznie w celach edukacyjnych, naukowych i dydaktycznych, niekomercyjnych.


 

Czytaj całość…
 
Bazy i inne e-zbiory - układ wg dziedzin Drukuj

Podział baz wg ośmiu szerokich dziedzin stosowanych w BUW. Wykazy zawierają bazy dostępne przez Internet oraz dodatkowo - bazy spoza oferty UW, polecane przez bibliotekarzy dziedzinowych.

Czytaj całość…
 
E-książki Drukuj
Czytaj całość…
 
Biblioteki cyfrowe Drukuj
e-BUW e-biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego
Federacja Bibliotek Cyfrowych Federacja Bibliotek Cyfrowych (w jednym miejscu mozliwość przeszukiwania ponad 100 polskich bibliotek cyfrowych (książki i czasopisma)
e-Kolekcja Czasopism Polskich e-Kolekcja Czasopism Polskich - 27 tytułów polskich czasopism (stan na XI 2011) , m.in. Skamander, Merkuriusz Polski, Przegląd Sportowy. Projekt BUW i Biblioteki Narodowej.
Cyfrowa Biblioteka Druków Ulotnych Cyfrowa Biblioteka Druków Ulotnych Polskich i Polski Dotyczących z XVI, XVII i XVIII Wieku
Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej - klasyka literatury polskiej (proza i poezja).
Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona - książki, czasopisma, fotografie i inne zbiory, których oryginały znajdują się w Bibliotece Narodowej
portal EBIB projekty narodowe, wyższych uczelni, bibliotek, regionalne i dziedzinowe. Zawiera także linki do artykułów na temat bibliotek wirtualnych. (link do portalu EBIB, z zakładki Serwisy należy wybrać odpowiednią kategorię)
Europeana Europeana - wyszukuje e-zasoby europejskich bibliotek, muzeów, archiwów itd.
Zasoby cyfrowe Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu

Baza zawiera dokumenty z lwowskich archiwów ossolińskich (m. in. archiwa czołowych polskich rodzin magnackich) oraz wybrane rękopisy zgromadzone we Wrocławiu.

mbc Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa - kolekcja Varsavianów i Mazovianów, tworzona przez
Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy – Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego we współpracy z bibliotekami publicznymi województwa mazowieckiego oraz bibliotekami dzielnicowymi w Warszawie.
 
Polecane zasoby Drukuj

 

Otwórz Książkę
W ramach Platformy Otwartej Nauki prowadzonej przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM UW) udostępniono 355 książek elektronicznych polskich uczonych z różnych dziedzin wiedzy.
Projekt Otwórz Książkę to wartościowa literatura naukowa udostępniona w formie cyfrowej zgodnie z ideą otwartego dostępu do nauki.

 


http://www.pah.org.pl/publikacje

Wyszukiwarka materiałów edukacyjnych na temat globalnego rozwoju. Baza zawiera recenzje podręczników i głównych publikacji dla określonych obszarów tematycznych studiów nad rozwojem, linki do książek i artykułów on-line oraz materiały multimedialne (filmy edukacyjne, zapisy wykładów itp.). 


Directory of Open Access Journals

Międzynarodowa platforma indeksująca naukowe czasopisma elektroniczne z całego Świata publikowane na licencjach Creative Commons w ramach ruchu Open Access.

 


Czeskie Centrum to serwis poświęcony bieżącym zagadnieniom czeskiej kultury, literatury i sztuki. Zachęcamy do odwiedzenia serwisu i zachęcamy również do odwiedzenia tamtejszej biblioteki, dysponującej zbiorami w języku czeskim. W przygotowaniu lista książek, która wkrótce pojawi się na naszej stronie i stronie Czeskiego Centrum.

 http://warsaw.czechcentres.cz/_sys_/FileStorage/download/1/538/cc_logo_pl_colour.jpg

 www.ventilatorbesed.com

Słoweńskie czasopismo elektroniczne z dziedziny edukacji i kultury.

 


"Economy of Region"

Czasopismo elektroniczne dotyczące ekonomii i innych zagadnień związanych z gospodarką, rozwojem regionalnym i handlową współpracą międzynarodową. Archiwum publikacji od 2005 roku do roku bieżącego.


Dict.com  - darmowy portal słownikowy zawierajacy słowniki (30 języków ponad 20.000 haseł każdy). Języki można dowolnie kombinować. Słowniki wzbogacone o informacje gramatyczne, zapis poprawnej wymowy, zapis audio dla 6 najpopularniejszych języków, a także przykłady użycia i popularne zwroty.,

 Elektronické a knižní slovníky


 

 
 
 
     
 
   
 
 
Obsługa "cookies" (ciasteczek) w serwisach UW
© 2017 Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie