2005

December 2005 – 2nd auction of modern artists’ works for UWL 

9 December 2005 – 18 January 2006 – exhibition Nie trzeba kłaniać się okolicznościom (It’s not necessary to kowtow to circumstances)