2008

January 2008 – exhibition: Reżimy totalitarne wobec ludzi nauki 1939-1945 (Totalitarian regimes towards scholars 1939-1945) 

22 February – 15 March – exhibition of Sławomir Golonko’s sculptures: Gdzie jest granica? (Where is a border?) 

April – exhibition: Przyłapani na czytaniu (Catched reading) on the occasion of the World Book Day (23 April)       

14 June – 7 July – exhibition: "Judaica w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie" (Judaica from the University of Warsaw Library collection).
The University of Warsaw Library and the 1st Warsaw Judaic Congress presented an exhibition of various kinds of  Judaic publications (leaflets, posters, post-cards, brochures, one-day prints) from the Ephemera Department.


2-21 September – exhibition: Homo Urbanus Europeanus - of a French photographer Jean-Marc Caracci.

25 September – 9 November – exhibitions: „Fashionable, dandys, elegant. Moda męska w XIX i na początku XX wieku w czasopismach ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie” (Fashionable, dandy, man of fashion. Men’s fashion of the 19th and the beginning of the 20th century in the magazines from the collection of the UWL) prepared by the Library and „Wyzwanie krawata. Krawat jako chorwacki wkład w światowe dziedzictwo kulturowe” (The Challenge of the Cravat. The Tie as Croatian contribution to global culture) organized by Chroatian Academia  Cravatica  and the Embassy of the Republic of Croatia in Warsaw.

18 December – 18 January 2009 - exhibition ORBIS PICTUS - Świat malowany Jana Amosa Komeńskiego ( The Painted World of Jan Amos Komeński) prepared by the Faculty of Education of the University of Warsaw.