Dostępy testowe do baz

Uruchomiliśmy dostępy testowe do baz:

JoVE (Journal of Visualized Experiments)

Baza video-artykułów typu peer-reviewed z Impact Factor (IF) z dziedziny nauki, medycyny i inżynierii.

Wejście do bazy (z sieci UW) Wejście do bazy (spoza UW)

Od 2006 roku JoVE wydało ponad 8.000 publikacji, do których wizualizacje HD video zostały przygotowane w laboratoriach najlepszych instytucji badawczych (m.in. Harvard University, University of Oxford, ETH Zurich, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN etc.) i dostarczone online milionom naukowcom, nauczycielom oraz studentom w ponad 1.000 instytucjach na całym świecie.

Baza zawiera:

  • 8.000+ recenzowanych video-artykułów JoVE Journal,
  • ok. 500 wizualizacji Science Education,
  • 100+ nowych artykułów każdego miesiąca,
  • 13 indywidualnych sekcji o szerokim zakresie tematów naukowych,
  • 16.000+ autorów z renomowanych uczelni i instytucji badawczych

JoVE znajduje się w wykazie czasopism naukowych (30 punktów z listy A). Artykuły są indeksowane w Web of Science, PubMed, Medline, Scopus etc.

Dostęp czasowy do 30 kwietnia 2018 r.

Cell Press i The Lancet (Science Direct)

 

33 tytuły o bardzo szerokiej tematyce z dziedziny biologii.

 Lider w badaniach z obszaru medycyny, w skład którego wchodzi 14 odrębnych czasopism.

Wejście do bazy (z sieci UW) Wejście do bazy (spoza UW)

Wejście poprzez platformę Science Direct.

Czasopisma z grupy Cell Press oraz The Lancet należą do najczęściej pobieranych na platformie Science Direct. Najwyższe standardy oraz wysoka jakość prezentowanych badań sprawia, iż tylko najlepsze, najnowsze i najciekawsze prace mają możliwość ukazania się na łamach tych czasopism.

Więcej informacji o Cell Press i The Lancet

Dostęp czasowy do 30 kwietnia 2018 r.

De GRUYTER eJournal

 

 Czasopisma opublikowane przez wydawnictwo De Gruyter: najważniejsze w swoich dziedzinach, we wszystkich dyscyplinach, często cytowane.

Wejście do bazy (z sieci UW) Wejście do bazy (spoza UW)

Dostęp czasowy do 31 maja 2018 r.

Academic Search Ultimate (EBSCO)

Najobszerniejsza, najpopularniejsza, wielodziedzinowa pełnotekstowa baza publikacji naukowych. Baza zawiera tysiące pełnych tekstów czasopism wydawanych w języku angielskim i w językach lokalnych na terenie Ameryki Północnej, Afryki, Azji, Oceanii, Europy, Ameryki Łacińskiej w niespotykanym do tej pory zasięgu globalnym. Wiele czasopism indeksowanych jest w wiodących indeksach cytowań, co świadczy o wysokiej jakości zasobów. Połączenie materiałów publikowanych lokalnie z pochodzącymi z całego świata sprawia, że Academic Search Ultimate jest wszechstronnym narzędziem badawczym dla studentów poszukujących obszernego źródła informacji w globalnej perspektywie.

Wejście do bazy (z sieci UW) Wejście do bazy (spoza UW)

Dostęp czasowy do 31 maja 2018 r.

Business Source Ultimate (EBSCO)

Najobszerniejsza dostępna baza pełnotekstowa z zakresu nauk ekonomicznych i biznesu. Baza umożliwia śledzenie światowych trendów i aktualnie podejmowanych tematów biznesowych. Tysiące pełnotekstowych czasopism wydawanych w języku angielskim i w językach lokalnych na terenie Ameryki Północnej, Afryki, Azji, Oceanii, Europy, Ameryki Łacińskiej sprawia, że Business Source Ultimate zapewnia dostęp do lokalnych wiadomości na temat biznesu na niespotykaną wcześniej skalę. Business Source Ultimate zawiera również studia przypadków, raporty ekonomiczne, raporty na temat krajów, analizy SWOT, profile przedsiębiorstw, wywiady z doświadczonymi przedsiębiorcami i analitykami przybliżające studentom zadania, z którymi zmierzą się w przyszłości. Tematyka bazy obejmuje: księgowość, administrację, bankowość, ekonomię, finanse, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie, marketing i sprzedaż.

Wejście do bazy (z sieci UW) Wejście do bazy (spoza UW)

Dostęp czasowy do 31 maja 2018 r.

 

Zapraszamy do testowania.

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).