Dostęp testowy do InCites Benchmarking & Analytics

Uprzejmie informujemy, że w dniu 6 listopada 2017 uruchomiony został krajowy dostęp testowy do narzędzia InCites Benchmarking & Analytics na platformie Web of Science.
Dostęp obejmuje wszystkie jednostki i numery IP zarejesterowane do licencji krajowej Web of Science i potrwa do 6 grudnia 2017. Aby uzyskać dostęp do narzędzia należy dodatkowo założyć osobiste konto na platformie Web of Science.

Więcej informacji w broszurze (m.in. wprowadzenie do InCites B&A oraz kalendarz prezentacji online i sesji szkoleniowych). Dostępna jest też strona internetowa, która zawiera kompendium wiedzy na temat narzędzia.

Użytkownicy testu mogą przesyłać do ICM na adres email: hallay@icm.edu.pl opinie na temat przydatności InCites w działalności naukowej i/lub zarządzaniu jednostką naukową. Opinie te zostaną przekazane do MNiSW, który rozważy celowość dofinansowania zakupu tego rodzaju narzędzi w ramach WBN.

Zapraszamy do korzystania!

 

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).