Dostęp testowy do baz

Uruchomiliśmy dostęp testowy do baz:

Art & Architecture Source

Art & Architecture Source to baza pełnotekstowa z dziedziny architektury i sztuki przeznaczona na potrzeby różnych użytkowników – architektów, badaczy sztuki, artystów i studentów. Baza zawiera pełne teksty ponad 770 czasopism naukowych i ponad 220 książek, kolekcję ponad 63.000 obrazów z bazy Picture Desk i innych źródeł, podcasty z wiodących muzeów dotyczące artystów i ich prac i wiele innych źródeł. Tematyka bazy obejmuje: architekturę i historię architektury, projektowanie wnętrz, projektowanie terenów zielonych, wzornictwo przemysłowe, sztukę i historię sztuki, fotografię, grafikę, sztukę współczesną, archeologię, projektowanie kostiumów, rękodzieło, sztukę użytkową i sztukę ludową, sztukę i produkcję filmową i telewizyjną, muzealnictwo, malarstwo, sztukę drukarską, rzeźbę, projektowanie mody, materiały wideo i wiele innych.

Wejście do bazy (z sieci UW) Wejście do bazy (spoza UW)

Dostęp czasowy do 15 grudnia 2017 r.

 

 Sage Research Methods

Platforma SAGE Research Methods jest kompleksową biblioteką metod badawczych obejmującą ponad 1000 książek, materiałów referencyjnych, artykułów z czasopism naukowych, 1100 studiów przypadków z rzeczywistych projektów badawczych, 120 zestawów materiałów dydaktycznych pomagających studentom opanować problemy analizy danych poprzez praktykę, a także kolekcję 484 filmów instruktażowych stworzonych z myślą o przybliżeniu zagadnień dotyczących metod badawczych, statystyki i interpretacji wyników. Dostępne zasoby dotyczą wszystkich aspektów szkolenia w zakresie umiejętności prowadzenia badań, wspierając studentów i pracowników naukowych na każdym etapie procesu badawczego.

Więcej informacji

Wejście do bazy (z sieci UW) Wejście do bazy (spoza UW)

Dostęp czasowy do 24 listopada 2017 r.

 

Taylor&Francis

Wielodziedzinowa kolekcja książek elektronicznych Taylor&Francis. Dostęp czasowy tylko do części tytułów (po wybraniu kategorii tematycznej, należy zaznaczyć „Show content I have access to”).

Wejście do bazy (z sieci UW) Wejście do bazy (spoza UW)

Dostęp czasowy do 31 grudnia 2017 r.

 

Zapraszamy do testowania.

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).