BUW   UW
 
Start
Start

 
Weryfikacja danych z działalności BW w roku 2017

Szanowni Państwo!

Zamieszczone poniżej tabele od A do L, zawierające dane z działalności BW w 2017 r., będą dopełnieniem Sprawozdania Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie i bibliotek wydziałowych UW za rok 2017. Prosimy o zapoznanie się ze znajdującymi się w nich danymi liczbowymi oraz ich weryfikację. Ewentualne uwagi można zgłaszać pocztą elektroniczną do Justyny Mikołajewicz (j.mikolajewicz@uw.edu.pl) lub  Walentyny Karmelitow (w.j.karmelitow@uw.edu.pl) do piątku 23 lutego włącznie. Brak wiadomości przesłanej w wyżej wymienionym terminie będzie dla nas sygnałem, że wszystkie dane zawarte w tabelach zbiorczych są poprawne. 

TabelaA TabelaB TabelaC TabelaD TabelaE TabelaF TabelaG TabelaH TabelaI TabelaJ TabelaK TabelaL

 

 
Baza do generowania inwentarzy

Baza do generowania inwentarzy

Zgłoszenia osób uprawnionych do logowania się do aplikacji należy kierowac do Justyny Mikołajewicz(55 25 284, j.mikolajewicz@uw.edu.pl) lub Walentyny Karmelitow (55 25 177, w.j.karmelitow@uw.edu.pl). 

 
 
 
 
 
© 2018 BUWNET