BUW   UW
 
Start
Start

 
Sprawozdanie BW za rok 2017

Informujemy, że uruchomiony został dostęp do bazy sprawozdań BW. Prosimy wszystkie biblioteki o przygotowanie swoich sprawozdań rocznych w nieprzekraczalnym terminie do 23 stycznia 2018 r. godz. 09:00.  Dostęp do bazy sprawozdań odbywa się na takich samych zasadach jak w roku ubiegłym.

Baza sprawozdań BW


Wszelkie pytania związane ze sprawozdaniem należy kierować do Justyny Mikołajewicz(55 25 284, j.mikolajewicz@uw.edu.pl) lub Walentyny Karmelitow (55 25 177, w.j.karmelitow@uw.edu.pl)

 
Baza do generowania inwentarzy

Baza do generowania inwentarzy

Zgłoszenia osób uprawnionych do logowania się do aplikacji należy kierowac do Justyny Mikołajewicz(55 25 284, j.mikolajewicz@uw.edu.pl) lub Walentyny Karmelitow (55 25 177, w.j.karmelitow@uw.edu.pl). 

 
 
 
 
 
© 2018 BUWNET